• Skonsolidowany EBIT oraz zysk netto APN (APLISENS) wyniosły w ubiegłym roku odpowiednio 17,4 mln zł (0 proc. r/r) oraz 14,9 mln zł ( 0,9 proc. r/r). >>>
 • W 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej CDR (CDPROJEKT) przekroczyły 2,1 mld zł, a skonsolidowany zysk netto w 2020 roku wyniósł 1 154 mln zł. >>>
 • W 2020 roku Grupa BBT (BOOMBIT) osiągnęła 140 mln zł przychodów ze sprzedaży, wypracowując 22,3 mln zł zysku EBITDA oraz 14,6 mln zł zysku netto. >>>
 • Skonsolidowane przychody Grupy CIE (CIECH) za rok 2020 wyniosły 2974 mln zł (wzrost o 2% r/r). EBITDA znormalizowana (z) wyniosła w 2020 roku 613 mln zł (wzrost o 0,1% r/r). >>>
 • Spółka CIE (CIECH) ocenia, że znormalizowany wynik EBITDA Grupy w 2021 roku może wzrosnąć o ok. 20-25 proc. >>>
 • W roku 2020 Grupa K2H (K2HOLDING) uzyskała blisko 120 mln zł przychodów ze sprzedaży (+9% rdr). Wynik EBITDA wzrósł w tym okresie o 126% rdr, do 14,7 mln zł. >>> 
 • Grupa SEL (SELENAFM) w 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,38 mld zł, co oznacza wzrost o 4,4 proc. r/r. >>>
 • Vercom podpisał umowę z operatorem PLAY na testy komercyjnego wykorzystania rozwiązania RCS. >>>
 • Zarząd SWG (SECOGROUP) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 0,55 zł. >>>
 • W 2020 r. PWX (POLWAX) odnotował wynik netto na poziomie 3,03 mln zł w porównaniu do -55,58 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Komentarz władz MRC (MERCATOR) do szacunkowych wyników spółki za I kwartał 2021 r. oraz perspektywach na najbliższe miesiące. >>>
 • SAMITO, twórca technologicznych rozwiązań dla e-commerce w modelu SaaS, planuje debiut na NewConnect. >>>
 • Spółka z Grupy ERB (ERBUD) – toruńskie ONDE – kupiło 100 proc. udziałów w biurze projektowym IDE Projekt. >>>
 • W 2020 r. CRM (CORMAY) odnotował wynik netto na poziomie -12,82 mln zł w porównaniu do -40,97 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Akcje DRAGO entertainment zadebiutują na NewConnect 28 kwietnia. >>>
 • NWZA PKO (PKOBP) zaakceptowało uchwałę dotyczącą ugód z kredytobiorcami walutowymi. >>>
 • W 2020 r. FER (FERRUM) wypracowała ok. 551.363 tys. zł skonsolidowanych przychodów (wzrost ok. 23 proc. r/r). >>>
 • Dywidendowe podsumowanie tygodnia, gdzie zebraliśmy najświeższe rekomendacje oraz inne wiadomości związane z transferem zysków do akcjonariuszy. >>>