Informacje

ISIN:PLERBUD00012
Data debiutu:19.06.2007
Liczba akcji: 12 761 925
Kapitalizacja:349 804 364
Sektor: GPW: Budownictwo

Działalność Erbud jest realizowana w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno - drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i...

więcej »