Informacje

ISIN:PLERBUD00012
Data debiutu:19.06.2007
Liczba akcji: 12 399 359
Kapitalizacja:414 138 591
Sektor: GPW: Budownictwo
Branża: Budownictwo

Działalność Erbud jest realizowana w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno - drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i...

więcej »