Informacje

ISIN:PLSCPFL00018
Liczba akcji: 2 315 400
Kapitalizacja:140 081 700
Sektor: NewConnect: Ochrona zdrowia

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zapewnia ramy prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz krytyczne zasoby know-how po to, by...

więcej »