Informacje

ISIN:PLSCPFL00018
Liczba akcji: 2 686 205
Kapitalizacja:318 046 672
Sektor: NewConnect: Ochrona zdrowia
Branża: Sprzęt i materiały medyczne

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Zapewnia ramy prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz krytyczne zasoby know-how po to, by...

więcej »