Informacje

ISIN:PLINSTK00013
Data debiutu:28.04.1999
Liczba akcji: 7 285 500
Kapitalizacja:235 321 650
Sektor: GPW: Budownictwo
Branża: Budownictwo

Instal Kraków specjalizuje się w działalności z zakresu produkcji budowlano-montażowej, produkcji przemysłowej oraz usługach produkcyjnych. Spółka...

więcej »