Informacje

ISIN:PLSNK0000012
Liczba akcji: 3 608 000
Kapitalizacja:43 656 800
Sektor: NewConnect: Informatyka

Spółka prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie portowania (przerabiania gry z jednej platformy na inna) gier na konsole...

więcej »