Informacje

ISIN:PLCWA0000018
Liczba akcji: 4 500 000
Kapitalizacja:1 080 000
Sektor: NewConnect: Usługi inne

Spółka prowadzi działalność w branży szkoleniowo - doradczej i konsultingowej oraz informatycznej. Głównym odbiorcą usług CWA są podmioty...

więcej »