Informacje

ISIN:PLSNZKA00033
Data debiutu:31.12.2003
Liczba akcji: 12 617 778
Kapitalizacja:1 009 422 240
Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych
Branża: Budownictwo

Śnieżka jest producentem farb i lakierów. Działalność spółki obejmuje produkcję farb emulsyjnych, olejno-ftalowych oraz mas szpachlowych....

więcej »