• Polska waluta jest nad wyraz słaba. Co samo w sobie niekoniecznie musi być zjawiskiem niepożądanym. A przynajmniej nie dla wszystkich. Aktualna sytuacja jest bowiem wręcz sprzyjająca dla szerokiej rzeszy spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. >>>
 • Skonsolidowane przychody w wysokości 104,6 mln zł i 59,3 mln zł zysku netto to wyniki grupy LVC (LIVECHAT) w I połowie roku finansowego 2021/22 (kończącego się 31 marca). >>>
 • Grupa Kapitałowa TIM po trzech kwartałach 2021 r. odnotowała zysk netto o 250% wyższy r/r równy 69,58 mln zł przy przychodach na poziomie 950,57 mln zł (+24,9% r/r). >>>
 • ERB (ERBUD) wygrał spór sądowy z Bankiem Millennium dotyczący straty na opcjach walutowych. ERB (ERBUD) ma otrzymać od banku wraz z odsetkami ok. 100 mln zł. >>>
 • Ostateczna cena akcji Grupy Pracuj dla inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych w pierwszej ofercie publicznej akcji została ustalona na 74 zł za jedną akcję. >>>
 • W Q1-Q3 2021 przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 172,2 mln zł (+63% r/r), a w samym trzecim kwartale 57,6 mln zł (+60% r/r). >>>
 • W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. EAH (ESOTIQ) wypracował 14,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 327 proc. r/r), a zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 17,6 mln zł (wzrost o 188 proc. r/r). >>>
 • XTP (XTPL) wypracowała w ciągu trzech kwartałów 2021 r. 213 tys. PLN przychodów ze sprzedaży produktów, w porównaniu do 44 tys. PLN w ubiegłym roku. >>>
 • Zarząd KRC (KREC) poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. >>>
 • Zysk operacyjny DEK (DEKPOL) po trzech kwartałach 2021 r. ukształtował się na poziomie 61,8 mln PLN o 6% niższym niż przed rokiem. Przychody spółki były w tym okresie równe 729,2 mln zł. >>>
 • Zysk netto PHN w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniósł 43,7 mln PLN wobec 0,1 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
 • List do akcjonariuszy prezesa LBW (LUBAWA) dotyczący wyników za III kwartał 2021 r. Spółka odnotowała w tym okresie wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 5,03 mln zł. >>>
 • Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku Grupa Kapitałowa PGN (PGNIG) miała prawie 37,5 mld zł przychodów, wynik EBITDA wyniósł ok. 7,4 mld zł a zysk netto – 3,1 mld zł. >>>
 • Przychody operacyjne osiągnięte przez GK BST (BEST) w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. przekroczyły 248 mln zł i były o 21% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
 • List do akcjonariuszy prezesa HUGE (HUUUGE-S144) dotyczący wyników za III kwartał 2021 r. Spółka odnotowała w tym wynik netto na poziomie 7,38 mln USD w porównaniu do -2,2 mln USD osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Grupa CCC przedstawiła strategię GO.25 Everything fashion, której elementy to m.in. trzykrotny wzrost przychodów, dwucyfrowa rentowność i 60% udział kanału online w sprzedaży. >>>

​​

Jeśli nie jesteś naszym abonentem, a chcesz docenić naszą pracę, możesz to zrobić stawiając nam po prostu symboliczną kawę.

postaw nam kawę