Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dywidendowe podsumowanie 17. tygodnia 2023 r.

Udostępnij

Nowe rekomendacje

 • Niewiele, bo tylko 143,4 tys. zł z zysku za 2022 r. trafi do akcjonariuszy 7FT (7FIT) >>>
 • Zarząd 1AT (ATAL) rekomenduje kwotę 193.573.050,00 zł, tj. 5,00 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy >>>
 • Drugi rok z rzędu na dywidendę mogą liczyć akcjonariusze BRS (BORYSZEW) choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie oczywiście WZA >>>
 • Zarząd SEL (SELENAFM) będzie rekomendował, by do akcjonariuszy trafiła 1/3 z zysku wypracowanego w ubiegłym roku. Byłby to powrót do wypłat dywidendy po 3 latach przerwy (w 2021 roku spółka skupiła akcje) >>>
 • Dwa razy dłużej, bo aż 6 lat, na dywidendę musieli czekać akcjonariusze OTS (OTLOG) >>>
 • Przeznaczenie 70% zysku, wsparte częścią kapitału zapasowego, na wypłatę dywidendy rekomenduje WTN (WITTCHEN) >>>
 • Do 10 może się wydłużyć seria nieprzerwanych wypłat dywidendy w spółce CSR (CASPAR) >>>
 • Na temat rekordowej dywidendy, o 10% wyższej niż przed rokiem, będą głosowali akcjonariusze spółki TAR (TARCZYNSKI) >>>
 • Po raz trzeci dywidendę w dwóch ratach otrzymają akcjonariusze LPP, o ile przychylą się do propozycji zarządu >>>
 • Tylko 15% skonsolidowanego zysku netto rekomenduje na dywidendę zarząd SNX (SUNEX) >>>
 • Na dywidendę mogą też liczyć akcjonariusze DCR (DECORA). Przyjęcie rekomendacji zarządu oznaczałoby że byłaby to druga rekordowa wypłata w historii spółki >>>
 • Po raz piąty część zysku ma trafić do akcjonariuszy TEN (TSGAMES). Tym razem mowa jest o 100% zysku netto co daje blisko 9% stopy dywidendy >>>
 • Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, w formalnym raporcie, rekomendację  rekordowej dywidendy mamy w PKN (PKNORLEN) >>>
 • Cały zysk ma trafić do akcjonariuszy WAS (WASKO). Byłaby to czwarta wypłata z rzędu >>>
 • Rekordowy zysk netto skłania zarząd SWG (SECOGROUP) do rekomendowania rekordowej dywidendy >>>
 • Symboliczną dywidendę, 50 gr, 1,4% stopy dywidendy, rekomenduje zarząd RBW (RAINBOW) >>>

 

Oczywiście , mamy również rekomendacje o niewypłacaniu dywidendy za rok 2022:

 • Taką propozycję złoży walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy zarząd ENA (ENEA) >>>
 • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy rekomenduje zarząd CNT >>>
 • Zarząd AMC (AMICA) proponuje, by akcjonariusze na walnym zgromadzeniu zagłosowali za zasileniem zyskiem kapitału zapasowego. Byłaby to pierwsza przerwa po 10 latach nieprzerwanych wypłat >>> 
 • Zarząd TIM będzie wnosił o przeznaczenie 29,97 mln zł z zysku za 2022 rok, z zastrzeżeniem, iż ww. kwota wypłacona została tytułem zaliczki jeszcze w grudniu 2022 roku >>>

 

 

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

 • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
 • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
 • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
 • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

 

Dywidendowe nowiny i informacje

 

 • "W zależności od tego, czy spółka uzyska zgodę KNF na skup akcji własnych w celu umorzenia, możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy z nich zakłada podział zysku w taki sposób, że 25 proc. przeznaczone zostanie na skup akcji własnych, a 50 proc. zostanie wypłacone w formie dywidendy. Drugi scenariusz zakłada dywidendę w wysokości 75 proc. zysku netto za 2022 rok" powiedział podczas spotkania wynikowego Paweł Szejko z XTB >>>
 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy PLI (PLATIGE) zaakceptowało wypłatę dywidendy w wysokości rekomendowanej przez zarząd >>>
 • Również walne COG (COGNOR) podjęło uchwałę w sprawie wysokości i warunków wypłaty dywidendy. Z uwagi na dni bez sesji, by otrzymać dywidendę z tej spółki trzeba być posiadaczem jej akcji 2 maja >>>
 • Zgodnie z decyzją WZA ING (INGBSK) przeznaczy 513,9 mln zł z zysku za '22 na kapitał rezerwowy, który z kolei ma być przeznaczony na wypłatę dywidendy w przyszłości >>>
 • 4 mln zł z wypracowanego w 2022 r. zysku MSZ (MOSTALZAB) miałoby trafić na kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia >>>
 • Wbrew rekomendacji zarządu WZA GMV (GAMIVO) zdecydowało o przeznaczeniu zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy. Zwołano za to nowe walne zgromadzenie, które ma zdecydować o skupie akcji własnych i emisji akcji darmowych dla dotychczasowych akcjonariuszy >>>
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus