• SNT (SYNEKTIK) wypracował w I półroczu roku obrotowego 2018/2019 84,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, 15,3 mln zł powtarzalnej EBITDA i 12 skonsolidowanego zysku operacyjnego. >>>
  • Zarząd MSZ (MOSTALZAB) podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania akcji spółki w stosunku 2:1. Poprzez scalenie, spółka chce opuścić Listę Alertów. >>>
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EAH (ESOTIQ) osiągnięte w maju 2019 r. wyniosły około 14,5 mln zł. W porównaniu do maja 2018 r. były wyższe o 14%. >>>
  • Legimi osiągnęła już próg emisyjny oferowanych obligacji w postaci zapisów na poziomie 800 tys. zł. Zamierza pozyskać 4 mln zł. Zapisy potrwają do 9 lipca. >>>
  • Zarząd IDA (IDEABANK) podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych. >>>
  • Spółka zależna R22, H88 ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji R22. H88 planuje skupić do 80 tys. akcji spółki po cenie 25 zł za sztukę. >>>
  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORN (ORION) zdecydowało o wypłacie 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. Do akcjonariuszy trafi łącznie 2,7 mln zł. >>>
  • Belgijski Bank Crelan uruchomi system zarządzania majątkiem CMR (COMARCH), Comarch Wealth Management. >>>
  • Zarząd i2 Development poinformował o zakończeniu przez spółkę przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności I2D (I2DEV) oraz o aktualizacji strategii rozwoju spółki. >>>
  • Waren Buffet zwykł mawiać, że inwestuje jedynie w spółki, których biznes rozumie. Co to jednak znaczy rozumieć biznes i jak przełożyć to na własne inwestycje? >>>