• Volantis Bidco ogłosił przymusowy wykup wszystkich akcji PFL (PFLEIDER). Oferowana cena za akcję została ustalona na 26,6 zł. >>>
 • Sebastian Buczek z QRS (QUERCUS) ocenia, że banki centralne spełniają oczekiwania inwestorów. Czy również politycy zaczną wspierać rynki finansowe? >>>
 • Według wstępnych szacunków PGE odnotowała w I półroczu 2019 r. skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie około 1 702 mln zł. >>>
 • Opoka Ventures i White Morecra Limited obejmą łącznie 60% udziałów Adepto, spółki SAR (SARE). Strony zawarły umowę inwestycyjną i będą wspólnie dążyć do rozwoju i wzrostu wartości spółki. >>>
 • Electrolux Poland podpisała umowę z MLG (MLPGROUP) dotyczącą wynajęcia powierzchni w parku logistycznym MLP Wrocław. >>>
 • Energa uruchami program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych „Energa w Akcji!”. Akcjonariusze posiadający przynajmniej 500 akcji ENG (ENERGA) otrzymają m.in. rabat na usługę montażu instalacji fotowoltaicznej czy zniżkę w internetowym sklepie spółki. >>>
 • Piotr Babieno, prezes zarządu BLO (BLOOBER) w rozmowie z inwestorzy.tv komentuje bieżącą sytuację spółki, omawia ostatnie premiery i przedstawia plany na dalszą część roku. >>>
 • Starhedge zadeklarował gotowość do nabycia nie mniej niż 2 312 392 akcji ELB (ELBUDOWA) po cenie 4,5 zł za akcję. >>>
 • FRO (FERRO) zakończyła 1H 2019 roku zyskiem netto w wysokości 22,6 mln zł, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do wyniku wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. >>>
 • Porozumienie akcjonariuszy HLD (HOLLYWOOD) ogłosiło żądanie przymusowego wykupu akcji spółki. Przedmiotem wykupu są 4 473 130 akcje, a cena została ustalona na 1,00 zł za akcję. >>>
 • PKP (PKPCARGO) i Forespo Poland podpisały list intencyjny, wyrażając zainteresowanie wydzierżawieniem i sprzedażą majątku dawnej Fabryki Wagonów Gniewczyna. >>>
 • W 2018 r. EFIX Dom Maklerski odnotował wynik netto na poziomie -4,29 mln zł wobec -3,14 mln zł rok wcześniej. >>>
 • PKP Cargo Connect rozwiąże rezerwę na zobowiązania z tytułu rozliczeń VAT za okres od kwietnia 2013 roku do lipca 2013 r. Rozwiązanie rezerwy powiększy wyniki spółki zależnej PKP (PKPCARGO) za III kwartał 2019 r. o 24,4 mln zł i będzie miało wpływ na skonsolidowany wynik grupy. >>>