• Wskaźnik ROIC ma pokazać efektywność biznesu firmy. Prezentujemy kilka powodów dlaczego warto znać ten jeden z kluczowych parametrów do oceny spółek. >>>
 • Gra Tanks A Lot! przygotowana przez BBT (BOOMBIT) i Highcore Labs zdobyła nagrodę Central & Eastern European Game Awards w kategorii Najlepsza gra mobilna. >>>
 • CRJ (CREEPYJAR) sprzedał już ponad 300 000 kopii gry GREEN HELL. Na przełomie roku pojawi się tryb co-op oraz wersja na Nintendo Switch. >>>
 • Kontrola celno-skarbowa wykazała, że CIG (CIGAMES) zaniżyła dochód za 2013 r. o 7 mln zł. Spółka zamierza skorygować deklarację podatkową za ten rok, nie spowodowuje to jednak powstania dodatkowego zobowiązania podatkowego. >>>
 • EEX (EKOEXPORT) poinformował o pozyskaniu nowego partnera na dostawy mikrosfer na rynek Europy Południowej. Spółka zatwierdziła też pierwszy kontrakt na kwotę ok. 7,7 mln zł. >>>
 • ZAP Sznajder Batterien wezwał do sprzedaży 27,11% akcji OBL (ORZBIALY). Proponowana w wezwaniu cena za jedną akcję spółki została ustalona na 10,44 zł. >>>
 • We wrześniu 2019 r. ASB (ASBIS) odnotował 167 mln USD przychodów ze sprzedaży. To o 11% mniej od sprzedaży wypracowanej w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. >>>
 • Akcje SONKA, wydawcy i producenta gier, w najbliższą środę zadebiutują na rynku NewConnect. >>>
 • Giełda uruchamia Program Firm Partnerskich GPW – Partner Crowdfundigowy GPW adresowany dla brokerów zajmujących się crowdfundingiem i crowdinvestingiem. >>>
 • MDI (MDIENERGIA) zawarła z Cooperatie Unisun Energy U.A. umowę dotyczącą budowy elektrowni fotowoltaicznych za 15,85 mln euro. >>>
 • Zarząd GTN (GETIN) podpisał z funduszem private equity list intencyjny dotyczący potencjalnej sprzedaży m.in. do 100% akcji Idea Bank z siedzibą we Lwowie. >>>
 • Oferta COIG, spółki zależnej WAS (WASKO) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Centrum Zasobów Informatycznych. >>>
 • PEP podpisała z ING (INGBSK) umowę kredytową finansującą budowę farm fotowoltaicznych. Transakcja o wartości 44,5 mln zł pozwoli na realizację projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW. >>>