• Ponad 49,4 mln PLN przychodów, prawie 13,3 mln PLN EBIT i 10,0 mln PLN zysku netto – to wyniki 11B (11BIT) wypracowane w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku. >>>
 • Zysk netto BHW (HANDLOWY) w trzecim kwartale wyniósł 114 mln zł. Całkowite przychody w tym okresie były równe 553 mln złotych (+7% r/r). >>>
 • Przez dziewięć miesięcy 2019 roku ENG (ENERGA) wypracowała 1,74 mld zł EBITDA. To wynik o 10% wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. >>>
 • W okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 r. Grupa IRL (INTERAOLT) wypracowała 14,2 mln euro zysku netto wobec 8 mln euro rok wcześniej. >>>
 • W III kwartale 2019 r. zysk netto DBC (DEBICA) sięgnął 18,9 mln zł, czyli był o 21% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po dziewięciu miesiącach 2019 r. zysk netto wyniósł 92,5 mln zł (+1% r/r). >>>
 • W trzecim kwartale KBT (KLABATER) wygenerował 0,8 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Narastająco za trzy kwartały przychody netto wyniosły 3,0 mln zł, a strata netto -0,03 mln zł. >>>
 • W trzecim kwartale 2019 r. PHR (PHARMENA) odnotowała stratę w wysokości 1,2 mln zł (wobec 0,2 mln zł zysku w analogicznym okresie 2018 r.). >>>
 • W okresie lipiec - wrzesień 2019 r. QON (QUARTICON) wypracował 1,09 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego 35% stanowiła sprzedaż zagraniczna. >>>
 • Po trzech kwartałach ECC (ECCGAMES) zanotowało blisko 0,52 mln zł zysku netto. >>>
 • Nowe laboratorium badawcze CIE (CIECH) uzyskało certyfikację GLP („Good Laboratory Practice”, czyli „Dobra Praktyka Laboratoryjna”). >>>
 • W okresie od stycznia do września 2019 r. APT (APATOR) wypracował 186,4 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (-0,7% r/r) oraz 97,6 mln zł EBITDA (-2,9% r/r). >>>
 • AAS (AALLIANCE) (dawniej Midven) wypracowała w III kw. 2019 r. przychody w wysokości 570 tys. zł. >>>
 • Grupa MZN (MORIZON) wypracowała w październiku 2019 r. 3,28 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 50% względem października 2018 r. >>>
 • PKO (PKOBP) uruchomił usługę doradztwa inwestycyjnego Inwestomat. >>>
 • Zarząd PGN (PGNIG) poinformował o przekazaniu do Gazpromu oświadczenia dotyczącego chęci zakończenia obowiązywania Kontraktu Jamalskiego z końcem 2022 r. >>>
 • Zarząd MCR (MERCOR) podał, że w październiku 2019 r. grupa pozyskała zamówienia o wartości około 42,6 mln zł. To oznacza wzrost o 22% r/r. >>>
 • Akcjonariusz QNT (QUANTUM), spółka Minvesta wystąpiła z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonego zysku za 2018 r. >>>
 • Po trzech kwartałach 2019 roku przychody APE (APSENERGY) wyniosły 84,6 mln zł (+4,8% r/r), a zysk brutto ze sprzedaży 21,9 mln zł (+6,1% r/r). >>>
 • W III kwartale 2019 r. ATD (ATENDE) osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 58 475 tys. zł (-25% r/r).  Zysk operacyjny w raportowanym okresie wyniósł 40 tys. zł (-99% r/r). >>>
 • Według wstępnych danych, jednostkowe przychody uzyskane przez UNT (UNIMOT) w październiku 2019 r. wyniosły 485 680 tys. zł i były wyższe o ponad 34% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2018 r. >>>
 • Narastająco po trzech kwartałach przychody RDS (REDDEV) były równe ponad 0,71 mln zł. Natomiast w okresie od lipca do września spółka wypracowała ponad 0,06 mln zł netto przychodów ze sprzedaży. >>>
 • Grupa IPL (IMPEL) wypracowała przez trzy kwartały 2019 roku przychody na poziomie 1 624 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 38,7 mln zł. >>>
 • W trzecim kwartale 2019 r. CMI wypracowało 4,47 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i zysk netto na poziomie 0,46 mln zł. >>>
 • Zarząd PRO (PROMISE) podjął decyzję, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 1,997 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2019 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,2 zł. >>>

 • Skonsolidowane przychody na poziomie 19,3 mln zł, zysk netto w wysokości 3,4 mln zł, opłata zmienna niemal 1,6 mln zł – SKH (SKARBIEC) podał wyniki za I kwartał roku obrotowego 2019/2020. >>>