• Blisko 2,4 mln zł przychodów ze sprzedaży netto wypracowało w 2019 roku DDI (DDISTANCE). >>>
  • Cerrad i CNG (NOWAGALA) zawarły umowy, które przewidują, że Cerrad będzie sprzedawać produkty giełdowej spółki, a jednocześnie zleci jej produkcję części własnych wyrobów. >>>
  • O blisko 20% wzrosły przychody ze sprzedaży produktów CRJ (CREEPYJAR) w IV kwartale ubiegłego roku. W całym 2019 r. sprzedaż na tym poziomie zwiększyła się o ponad 50%. >>>
  • MBR (MOBRUK) planuje przeznaczyć łącznie 12,33 mln zł środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W przeliczeniu na akcję oznacza to wypłatę na poziomie 3,51 zł. >>>
  • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych Inflacja r/r (M) w styczniu 2020 r. wzrosły według wstępnych danych o 4,4%. To najwyższy odczyt inflacji od grudnia 2011 r. >>>
  • KRU (KRUK) komentuje, że nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby uzasadniać istotny spadek notowań spółki. >>>
  • Zysk netto PLG (PLGROUP) w porównaniu z 2018 r., zwiększył się w ubiegłym roku o 275% osiągając wartość 3,17 mln zł. >>>
  • System PCR|ONE, rozwijany SCP (SCPFL), zyskał duże zainteresowanie przedstawicieli rynku i dziennikarzy, podczas konferencji MedLab Middle East. >>>
  • LUG zakończył ostatni kwartał 2019 r. ze stratą netto w wysokości 5,11 mln zł. >>>
  • Narastająco w I półroczu roku 2019/20 DBE (DBENERGY) odnotowało wynik netto na poziomie 870,79 tys. zł, tj. wyższy o 459% r/r. >>> 
  • PKN (PKNORLEN) odwróci odpisy na około 1 mld zł w związku z inwestycją w Orlen Lietuva. Operacja nie wpłynie jednak na EBITDA grupy za 2019 r. >>>