• SNT (SYNEKTIK) zakończył I kwartał 2019/20 z 37,6 mln zł skonsolidowanych przychodów i 5,8 mln zł powtarzalnej EBITDA, wobec odpowiednio 66,0 mln zł i 12,2 mln zł rok wcześniej. >>>
 • W III kwartale roku finansowego 2019/20 skonsolidowane przychody grupy LVC (LIVECHAT) wyniosły 32,4 mln zł, a zysk netto 15,8 mln zł. >>>
 • RVU (RYVU) zapowiedziała prezentację najnowszych wyników projektów onkologicznych podczas konferencji AACR Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 24 - 29 kwietnia 2020 r. w San Diego. >>>
 • Skonsolidowany zysk netto PEO (PEKAO) w 2019 r. wzrósł o 10 proc. r/r (w ujęciu porównywalnym) i wyniósł 2,165 mld zł. Aktywa banku osiągnęły poziom 200 mld zł, a wzrost portfela kredytów wyniósł +8%. >>>
 • Zgodnie z przedstawioną rekomendacją zarządu, do akcjonariuszy ATC (ARCTIC) miałaby trafić dywidenda równa 0,2 zł na akcję. >>>
 • QUB (QUBICGMS) wyda przynajmniej 6 nowych gier na Nintendo Switch do końca kwietnia. >>>
 • SBE (SOFTBLUE) będzie realizować nowy profil działań w ramach swojej spółki Softblue Mobility. >>>
 • Zysk netto PLY (PLAY) w 2019 r. wzrósł do 867 mln zł (+16,4% r/r), a w samym IV kwartale ubiegłego roku spadł do 166 mln zł (-17,7% r/r). >>>
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej VOT (VOTUM) za IV kwartały 2019 roku wyniósł 18 108 tys. zł, co stanowi wzrost o 115% w porównaniu do zysku roku 2018. >>>
 • EBITDA ATC (ARCTIC) za 2019 rok wyniosła 278,0 mln PLN (64,7 mln EUR1), a EBIT był w ubiegłym roku równy 191,4 mln PLN (44,5 mln EUR1). >>>
 • CRM (CORMAY) wprowadza do Polski nowe testy laboratoryjne umożliwiające diagnozowanie zakażeń koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19. >>>
 • Podczas NWZ akcjonariusze ALI (ALTUSTFI) zdecydowali o przeprowadzeniu skupu do 5 200 000 akcji własnych w celu ich umorzenia. >>>
 • ALL (AILLERON) zamknęła ubiegły rok z wynikiem netto na poziomie 0,5 mln zł (-90% r/r) przy przychodach w wysokości 140,66 mln zł (+19,5% r/r). >>>
 • Wstępny szacunkowy wynik netto TRK (TRAKCJA) za 2019 r. to -135,5 mln zł. Przychody spółki miały w ubiegłym roku wynieść 834,2 mln zł, a EBITDA -120,8 mln zł. >>>
 • Zysk netto ASB (ASBIS) w 2019 r. wzrósł o 27%, do 15,2 mln USD z 12,0 mln USD w porównywalnym okresie ubiegłego roku. >>>