• Transkrypcja spotkania z zarządem B24 (BRAND24), które miało miejsce 24 czerwca w ramach GPW Innovation Day. W trakcie spotkania poruszono takie tematy jak m.in. sytuacja w spółce przed i po blokadzie Facebooka, odporność biznesu na Covid-19, a także odpowiedziano na pytania uczestników [BR Premium] >>>
 • Grupa ARH (ARCHICOM) sprzedała w pierwszym półroczu 2020 r. łącznie 513 lokali i podpisała 690 aktów notarialnych. >>>
 • DOK (DOOK) rozpoczęła jeden z głównych celów strategii rozwoju, jaką jest przejście ze sfery usług do sfery rozwiązań. >>>
 • United Label zakończyła swoją kampanię crowdinvestingową. Inwestorzy zapisali się na wszystkie akcje dostępne w ramach II transzy o wartości 1,4 mln zł. >>>
 • Zarząd BDX (BUDIMEX) poinformował o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do segmentu deweloperskiego Grupy. >>>
 • SFS (SFINKS) wprowadziła program „Franczyza za 1 zł”, w ramach którego istniejące restauracje niesieciowe mogą przekształcić się w lokal działający pod jedną z marek operatora. >>>
 • DEK (DEKPOL) zakończył pierwszy etap budowy ocynkowni przeznaczonej dla firmy Inter Metal. >>>
 • Akcjonariusze KMP (KOMPAP) zdecydowali o wypłacie dywidendy równej 1,83 mln zł, czyli 0,39 zł na akcję. Wyższej niż rekomendował zarząd. >>>
 • Skonsolidowane przychody WTN (WITTCHEN) w II kwartale 2020 r. były równe 32,8 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to spadek sprzedaży o -41% r/r. >>>
 • DVL (DEVELIA) sprzedała 423 lokale w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 roku na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 618 w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
 • TEN (TSGAMES) szacuje, że przychody wypracowane w drugim kwartale wzrosły do 169,5 mln zł z 94,9 mln zł osiągniętych w poprzednim kwartale. >>>
 • W czerwcu 2020 r.  łączne przychody z gier Grupy BBT (BOOMBIT) wyniosły ok. 9,1 mln zł (-14% miesiąc do miesiąca). >>>