• Przychody ENT (ENTER) wyniosły w I-III kw. 2020 r. 417 mln zł i były niższe o 68,3 proc. r/r. Spółka miała 98,7 mln zł straty netto i 76,6 mln zł straty operacyjnej. >>>
 • GIF (GAMFACTOR) od stycznia do września 2020 roku wypracował 1,95 mln zł przychodów netto. W raportowanym okresie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,89 mln zł. >>>
 • Skonsolidowany zysk netto ALL (AILLERON) wyniósł po trzech kwartałach br. 3,6 mln zł. >>>
 • Spółka Europhone z Grupy OEX sfinalizowała przejęcie w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 27 salonów sprzedaży T-Mobile od spółki Mobile Mix za kwotę 4,5 mln zł. >>>
 • OPM (OPTEAM) podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 14,98 zł za akcję, czyli łącznie ponad 117,91 mln zł. >>>
 • Komentarz Marcina Czyczerskiego, Prezesa Grupy CCC dotyczący sobotniego wznowienia handlu w galeriach handlowych w Polsce. >>>
 • Przychody ze sprzedaży FEE (FEERUM) po trzech kwartałach 2020 r. wyniosły 103,5 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 15,2 mln zł. >>>
 • Grupa UNI (UNIBEP) za III kwartały 2020 r. wypracowała 30,6 mln zł zysku netto, o 50% lepszy r/r. Wynik został osiągnięty przy sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld zł. >>>
 • Na koniec trzeciego kwartału 2020 r. spółka SFS (SFINKS) odnotowała przychody jednostkowe w wysokości 63,25 mln zł.. Wynik netto po dziewięciu miesiącach tego roku wyniósł -33,99 mln zł. >>>
 • InventionBio, spółka powiązana z BRU (BORUTA) otrzymała rekomendacje Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie w wysokości 18,9 mln zł. >>>
 • Notatki ze spotkania z zarządem PBX (PEKABEX), które miało miejsce 27 listopada 2020 r. W trakcie prezentacji omówiono wyniki finansowe spółki za III kwartał 2020 r. oraz perspektywy na najbliższe miesiące [BR Premium] >>>
 • Spółka Cordia International ogłosiła wezwanie na 6 905 644, czyli 7,08% akcji PND (POLNORD). Cena za akcję spółki została ustalona na 3,55 zł. >>>