• W III kwartale swojego roku finansowego LVC (LIVECHAT) zanotował 46,2 mln zł przychodów i 30,4 mln zł zysku EBITDA - to wzrost o odpowiednio 42,8% i 43,7% od wyników zanotowanych przed rokiem. >>>
 • W 2020 r. APT (APATOR) osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży o 6% r/r (przy poziomie obrotów wynoszącym 934,5 mln zł) oraz zysk netto na poziomie blisko 63 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 14% r/r. >>>
 • Przychody ze sprzedaży ATC (ARCTIC) w 4Q wyniosły 714,7 mln PLN (160,8 mln EUR), EBITDA była w tym okresie równa 25,1 mln PLN (5,6 mln EUR), a marża EBITDA 3,5 proc. >>>
 • Grupa AML (ALUMETAL) przewiduje rekordowe wyniki finansowe w bieżącym kwartale. Przychody spółki  mogą wzrosnąć o około 60% rdr, zysku netto o około 200% rdr. >>>
 • Grupa Azoty Polyolefins otrzymała potwierdzenie spełnienia warunków zawieszających wynikających z zapisów Umowy Kredytów. >>>
 • DDI (DDISTANCE) podpisała umowę dystrybucyjną z Epic Games, Inc., dzięki czemu w sklepie Epic Games Store dostępna będzie najnowsza premiera studia, Serial Cleaners. >>>
 • Zgodnie z rekomendacją zarządu, do akcjonariuszy ABS (ASSECOBS) w 2021 r. miałaby trafić dywidenda równa 2 zł na akcję. >>>
 • Grupa CPS (CYFRPLSAT) zdecydowała o sprzedaży na rzecz Cellnex Telecom kontrolnego pakietu udziałów Polkomtel Infrastruktura za cenę około PLN 7.1 mld. >>>
 • GLC (GLCOSMED) poinformował o kolejnym podniesieniu prognoz wyników finansowych za 2020 rok. >>>
 • ALR (ALIOR) wypracował 911,4 mln PLN przychodów i zakończył czwarty kwartał 2020 r. zyskiem netto w wysokości 120,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 108 mln PLN r/r. >>>
 • Grupa PKP (PKPCARGO) w styczniu 2021 roku przetransportowała łącznie 6,4 mln ton towarów (-4,5 proc. r/r). >>>
 • Spółka UNIMOT Energia i Gaz z Grupy UNT (UNIMOT) zawarła umowę o współpracy z firmą Blueway Jakub Zieliński w zakresie dalszego rozwoju projektów farm fotowoltaicznych. >>>
 • BBT (BOOMBIT) w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. dokona odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 6,33 mln zł. >>>
 • Zarząd WWL (WAWEL) rekomenduje aby z zysku wypracowanego w 2020 r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 25 zł na akcję. >>>
 • ​Trzy lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 90 MW powiększą portfel odnawialnych źródeł energii Grupy PKN (PKNORLEN)>>>