• Akcjonariusze IRL (INTERAOLT) zatwierdzili wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 11,0 mln euro (0,55 euro na akcję). >>>
 • Zysk operacyjny DEK (DEKPOL) w 2020 zwiększył się o 14% r/r do 81 mln PLN, a po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe dynamika zysku operacyjnego wynosi 87,7% r/r. >>>
 • IST (INFOSCAN) zawarł umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziałów w spółkach zależnych ScanLink Medical oraz ScanSoft. >>>
 • VVD (VIVID) wypracował w 2020 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 27 mln zł i wygenerował w 2020 roku niemal 3 mln zł zysku operacyjnego. >>>
 • CCC rusza z nową siecią handlową w kategorii off-pric. Pierwsze 5 sklepów wystartuje 4. maja. >>>
 • W 2020 r. CRJ (CREEPYJAR) odnotowała wynik netto na poziomie 22,41 mln zł w porównaniu do 0,14 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Wynik netto GTN (GETIN) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2020 r. -347,3 mln PLN. >>>
 • PUN (PUNKPIRAT) podpisała list intencyjny, który dotyczy wdrożenia tokenów NFT w grach studia. >>>
 • ERB (ERBUD) podpisał umowę na budowę Centrum Dystrybucyjnego sieci handlowej Lidl w Dobroszycach k. Oleśnicy. >>>
 • W 2020 r. KGL odnotowała wynik netto na poziomie 11,18 mln zł w porównaniu do 12,18 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Zarząd i Rada Nadzorcza PKN (PKNORLEN) wyraziły zgodę na utworzenie programu emisji średnioterminowych euroobligacji o łącznej wartości do 5 mld euro. >>>
 • IMC (IMCOMPANY) wypracowała w ubiegłym roku 31,7 mln USD czystego zysku vs. 7,3 mln USD w 2019 roku. >>>
 • #GUS podał, że według szybkiego szacunku Inflacja r/r (M) wzrosła w kwietniu do 4,3%. >>>
 • W marcu 2021 roku Grupa PKP (PKPCARGO) przetransportowała 8,1 mln ton towarów (+13,6 proc. r/r). >>>
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej INC wyniósł w 2020 r. 11,9 mln zł. >>>
 • W 2020 r. DAT (DATAWALK) odnotowała wynik netto na poziomie -9,32 mln zł w porównaniu do -11,04 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Zysk brutto wypracowany przez Grupę MBK (MBANK) w I kwartale 2021 roku wyniósł 504,3 mln zł, zaś zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku osiągnął 317,1 mln zł. >>>
 • Prezes Filip Granek i wiceprezes Jacek Olszański w rozmowie z inwestorzy.tv omówili wyniki XTP (XTPL) wypracowane w 2020 r. i przedstawili perspektywy na bieżący rok [wideo] >>>
 • TOR (TORPOL) zawarł umowę na elektryfikację Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. >>>
 • W pierwszym kwartale 2021 roku, BHW (HANDLOWY) zanotował zysk netto w wysokości 395 milionów złotych. >>>
 • Zarząd SEL (SELENAFM) rekomendujeaby niemal całość ubiegłorocznego zysku netto przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony w celu przeprowadzenia skupu akcji własnych. >>>
 • Dolnośląskie Centrum Medycznym DOLMED stanie się referencyjnym laboratorium dla produktów oferowanych przez GMT (GENOMTEC). >>>
 • Dywidendowe podsumowanie tygodnia, gdzie zebraliśmy najświeższe rekomendacje oraz inne wiadomości związane z transferem zysków do akcjonariuszy. >>>