Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dywidendowe podsumowanie 18. tygodnia

Udostępnij

 

Nowe rekomendacje

 • Zarząd DEL (DELKO) przedłoży WZA wniosek o wypłatę dywidendy w wysokości  0,65 zł na jedną akcję, wydłużając tym samym serię rosnących wypłat do 7. Więcej informacji o samej dywidendzie na profilu spółki
 • Dywidendę dla inwestorów szykuje również APN (APLISENS), który miałby się podzielić z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem już po raz dziesiąty >>>
 • Największy akcjonariusz MVP (MARVIPOL) czyli Książek Holding chce by spółka wypłaciła dywidendę z zysku za 2020 r. >>>
 • Historia wypłat dywidendy przez INK (INSTALKRK) sięga roku 1999, choć po drodze zdarzyły się 3 lata przerwy. Zgodnie z rekomendacją zarządu nie będzie jej w w tym roku, gdyż spółka chce wypłacić akcjonariuszom 1,5 zł na akcję >>>
 • Dywidendy prawdopodobnie nie zobaczą akcjonariusze spółek ATT (GRUPAAZOTY) oraz zależnych PCE (POLICE) i ZAP (PULAWY), gdyż ich zarządy wnioskują o przeznaczenie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy.
 • Z kolei Zarząd PEO (PEKAO) przyjął, w formie uchwały, wniosek dotyczący propozycji podziału zysku netto za rok 2020, zakładający przeznaczenie 25% zysku na kapitał rezerwowy i pozostawienia 75% jako części niepodzielonej
 • Zgodnie z rekomendacją zarządu, akcjonariusze NWG (NEWAG) ponownie mogą oczekiwać dywidendy w wysokości 1 zł na akcję >>>
 • Rekordowa, choć dopiero trzecia w historii, powinna być dywidenda, którą otrzymają akcjonariusze spółki MBR (MOBRUK) >>>
 • 46 gr na akcję to rekomendacja zarządu INL (INTROL). Spółka z jednoroczną przerwą dzieli się zyskiem z akcjonariuszami od 2008 roku. Więcej informacji na profilu dywidendowym spółki
 • Po roku przerwy do wypłaty dywidendy chce również powrócić MLB (MAKOLAB), którego zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę 1,6 mln zł, co daje 23 gr na akcję. Zgodnie z informacjami na profilu dywidendowym byłaby to rekrodowa wypłata w historii notowań 

 

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

 • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
 • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
 • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
 • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

 

 

Dywidendowe nowiny i informacje

 • Akcjonariusze ASB (ASBIS) zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości rekomendowanej wcześniej przez Radę Dyrektorów.
 • WZA spółki GIF (GAMFACTOR) zatwierdziło wypłatę akcjonariuszom pierwszej w historii dywidendy
 • Zarząd KRU (KRUK) podjął uchwałę dotyczącą zmiany rekomendacji kwoty wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki z kwoty 8,00 zł do kwoty 11,00 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2020 roku, powiększonego o kwoty przeniesione z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. >>>
 • Rada Nadzorcza SEL (SELENAFM) pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu dla ZWZA w sprawie dokonania podziału zysku za 2020 rok, opublikowaną 30 kwietnia.
 • Podczas WZA, akcjonariusze ULM (ULMA) zatwierdzili wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 7,62 zł na akcję. Zgodnie z profilem dywidendowym to najwyższa dywidenda w historii spółki

 

Co nas czeka w przyszłym tygodniu

Dzień tygodnia

Data WZA

Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy

Dzień wypłaty

Wtorek,

11 maja

ERB (ERBUD)

IRL (INTERAOLT)

RPC (ROPCZYCE)

Środa,

12 maja

KTY (KETY), AZC (AZTEC)

GIF (GAMFACTOR), ULM (ULMA)

 

Czwartek,

13 maja

 

SKA (SNIEZKA), ASB (ASBIS)

 

Piątek,

14 maja

 

 

PCR (PCCROKITA), PCX (PCCEXOL)

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+