Informacje

ISIN:PLATMCJ00018
Liczba akcji: 2 963 900
Kapitalizacja:4 890 435
Enterprise Value: 4 715 435
Branża: Gry

Atomic Jelly S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo. Celem Spółki jest produkowanie i wydawanie innowacyjnych oraz oryginalnych gier na...

więcej »