Informacje

ISIN:PLSFTBL00012
Liczba akcji: 46 801 250
Kapitalizacja:29 765 595
Sektor: NewConnect: Technologie
Branża: Nowe technologie

SoftBlue jest spółką komercjalizującą badania i projekty naukowe, świadczącą usługi z zakresu doradztwa gospodarczo-biznesowego oraz projektującą...

więcej »