Informacje

ISIN:PLSFTBL00012
Liczba akcji: 46 725 750
Kapitalizacja:41 118 660
Sektor: NewConnect: Technologie

SoftBlue jest spółką komercjalizującą badania i projekty naukowe, świadczącą usługi z zakresu doradztwa gospodarczo-biznesowego oraz projektującą...

więcej »