Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dywidendowe podsumowanie 17. tygodnia

Udostępnij

Nowe rekomendacje

 • Podobnie jak w ubiegłym roku, TEN (TSGAMES) zamierza wypłacić dywidendę równą 10 zł na akcję. Biorąc jednak pod uwagę znaczący spadek notowań akcji spółki w tym okresie, stopa dywidendy może być ponad trzykrotnie wyższa. >>> 
 • Zarząd TIM zarekomendował, aby łączna dywidenda za 2021 r. była równa 2,4 zł na akcję. A to oznacza 1,2 zł dywidendy ponad wypłaconą już w grudniu zaliczkę. >>>
 • CFS (CFSA) kontynuuje wypłatę wysokich dywidend (DY to na ten moment niemal 9,5%). Z zysku za 2021 r. do akcjonariuszy ma trafić 0,44 zł na akcję. >>>
 • Ubiegły rok był dla BOW (BOWIM) rekordowy, historyczna będzie też dywidenda. Propozycja to wypłata 30% zysku netto, a nie jak zakłada polityka 5-15%. >>>
 • Drugi rok z rzędu wzrosnąć może dywidenda KMP (KOMPAP). Rekomendacja zakłada 0,7 zł dywidendy na akcję. >>>
 • Kontynuowanie wypłat rosnących dywidend przewiduje też zarząd MBR (MOBRUK). W 2022 r. do akcjonariuszy spółki ma trafić o ponad 50% więcej niż w ubiegłym roku, bo łącznie 110,7 mln zł. >>>
 • BBT (BOOMBIT) dołączył do grona spółek dywidendowych wypłacając w listopadzie zaliczkę na poczet dywidendy za 2021 r. Teraz spółka zamierza dopełnić dzieła dodając 0,55 zł na akcję "właściwej" dywidendy. >>>
 • Sporą obniżkę dywidendy zapowiedział zarząd LEN (LENA). 10 gr na akcję ma być najniższą wypłatą od 2011 r. >>>
 • Rekomendacja zarządu GLC (GLCOSMED) to z kolei równowartość ubiegłorocznej dywidendy, czyli 0,06 zł na akcję. >>>
 • Po dwóch latach niższych wypłat VIN (VINDEXUS) zamierza zwiększyć wartość wypłacanej dywidendy. Propozycja zarządu to 0,25 zł na akcję. >>>
 • BCS (BIGCHEESE) chce być kolejną spółką dywidendową na GPW. Pierwsza dywidenda ma być równa 1,94 zł na akcję. >>>
 • Innym beniaminkiem zamierza być, zgodnie z zapowiedziami, CRJ (CREEPYJAR). W tym przypadku wartość pierwszej dywidendy na wynieść 21,5 zł na akcję. >>> 
 • Do akcjonariuszy DCR (DECORA) drugi rok z rzędu może trafić dywidenda o wartości 2 zł na akcję. >>>
 • Zarząd KRC (KREC) zamierza ograniczyć dywidendę za 2021 r. do wypłaconej już w grudniu zaliczki. >>>
 • 0,6 zł na akcję zaproponowane przez zarząd APN (APLISENS) byłoby najwyższą dywidendą w historii spółki. I 11. kolejną wypłatą. >>>
 • Propozycja zarządu TAR (TARCZYNSKI) to wypłata 2 zł dywidendy na akcję. To również byłaby najwyższa dywidenda w historii spółki. >>>
 • LAB (LABOPRINT) utrzymuje stabilny poziom dywidend i za 2021 r. rekomenduje 0,2 zł na akcję, identycznie jak w ubiegłym roku. >>> 
 • Pokaźna dywidenda szykuje się w DPL (DROZAPOL). Propozycja 1,5 zł na akcję to biorąc pod uwagę akutalny poziom notowań, stopa dywidendy rzędu niemal 20%. >>> 
 • Mniej, ale również niemało może trafić do akcjonariuszy CCS. Zarząd spółki zaproponował, aby z zysku za 2021 r. wypłacić 0,23 zł dywidendy  na akcję. >>>
 • Zarząd BFC (BIOFACTOR) zaproponował historyczną dywidendę na poziomie 0,27 na akcję, niemal dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. >>>
 • W latach 2014-2019 CAR (INTERCARS) wypłacał dywidendę na jednakowym poziomie 0,71 na akcję. Aktualnie drugi rok z rzędu do akcjonariuszy ma trafić dwukrotność tej kwoty, bo 1,42 na akcję. >>>
 • BRS (BORYSZEW) chce powrócić do wypłaty dywidendy po latach przerwy. Nie będzie to jednak zwyczajna dywidenda, a wypłata środków z kapitału zapasowego. Niestandardowe jest też DY, które na ten moment wynosi niemal 25%. >>>
 • Dwukrotność ubiegłorocznej dywidendy to rekomendacja zarządu STP (STALPROD). Proponowane 12 zł na akcję byłoby najwyższą dywidendą na akcję od 2008 r. >>>
 • Natomiast zarządy LTX (LENTEX), PRD (PROCAD), 11B (11BIT)KGL, FSG (FASING) proponują aby całość ubiegłorocznego zysku pozostała w spółce.

 

Dywidendowe nowiny i informacje

 • WWL (WAWEL) nie wypłaci dywidendy po raz pierwszy od 2007 r. Propozycja Aviva OFE Aviva Santander zakładała wypłatę 25 zł na akcję, ale WZA nie przegłosowało wniosku. Akcjonariusze zgodzili się natomiast na zwiększenie skupu akcji. 
 • Niemal już tradycyjnie, transfer zysków QRS (QUERCUS) odbędzie się w formie skupu akcji. Spółka przeznaczy na ten cel 22,3 mln zł. >>>
 • BHW (HANDLOWY) przesunął nieco datę wypłaty dywidendy. Nowy termin to 11 lipca. >>>
 • O wypłacie dywidendy w ciągu ostatniego tygodnia zdecydowały WZA: OPL (ORANGEPL), XTB, EDI (EDINVEST), IZS (IZOSTAL), SPL (SANPL), NEU (NEUCA). Więcej informacji o samych dywidendach znajdziesz na dywidendowych profilach tych spółek.

 

Jeśli nie jesteś naszym abonentem, a chcesz docenić naszą pracę, możesz to zrobić stawiając nam po prostu symboliczną kawę.

postaw nam kawę

 

Co nas czeka w przyszłym tygodniu

Dzień tygodnia

Dane WZA

Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy

Dzień wypłaty

Poniedziałek,

2 maja

 

XTB

PLI (PLATIGE), SAN (SANTANDER)

Wtorek,

3 maja

Dzień bez sesji

Środa,

4 maja

ASB (ASBIS)

 

MOV (MOVIEGAMES), ING (INGBSK)

Czwartek,

5 maja

 

NEU (NEUCA)

PCR (PCCROKITA)

Piątek, 

6 maja

MSP (MOSTALPLC) CCS MBR (MOBRUK)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+