Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dywidendowe podsumowanie 21. tygodnia

Udostępnij

Nowe rekomendacje

 • Dywidenda DOM (DOMDEV) ma szansę wzrosnąć ósmy rok z rzędu. Zarząd spółki rekomenduje, aby z zysku za 2021 r. do akcjonariuszy trafiło 10,5 zł na akcję. >>>

 • Więcej niż w ubiegłym roku mogą otrzymać też posiadacze akcji KGH (KGHM). Propozycja to wypłata 3 zł na akcję, czyli dwukrotności dywidendy za 2020 r. >>> 

 • Również dwukrotnie, ale w tym przypadku mniej niż rok temu, będzie prawdopodobnie równa tegoroczna dywidenda, którą potrzymają posiadacze akcji FTE (FORTE). >>>

 • Zarząd ALL (AILLERON) zarekomendował, aby z zysku za 2021 r. do akcjonariuszy trafia identyczna dywidenda jak rok wcześniej, czyli 0,32 zł na akcję. >>>

 • Propozycja zarządu FRO (FERRO) to z kolei 1,51 zł na akcję. Wprawdzie mniej w 2021 r., ale będzie to druga najwyższa dywidenda w historii spółki. >>>

 • Niewielki wzrost wartości dywidendy względem 2021 r. zaproponował zarząd TOA (TOYA). Z zysku z ubiegły rok do akcjonariuszy spółki ma trafić 0,33 zł na akcję. >>>

 • M.in. w związku z rosnącymi kosztami surowców i energii zarząd ZWC (ZYWIEC) zaproponował ograniczyć tegoroczną dywidendę do już wypłaconej w grudniu 2021 r. zaliczki. >>>

 • Do wypłaconej już zaliczki (czyli podobnie rok wcześniej) prawdopodobnie ograniczy się również KVT (KRVITAMIN). Ubiegłoroczny zysk ma zostać przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. >>>

 • Na WZA 28 czerwca akcjonariusze PTN (POLTRONIC) zdecydują o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję. Będzie to czwarty kolejny rok podziału zysku z akcjonariuszami. >>>

 • Projekt uchwał na WZA NTS (NOTORIA) zawiera z kolei wniosek o wypłatę 0,15 zł na akcję. >>>

 • Zarząd PHN chce utrzymać dywidendową serię. Dziewiąta kolejna dywidenda wypłacona przez spółkę ma być równa 0,36 zł na akcję. >>> 

 • Skromna (DY poniżej 1%) dywidenda może trafić też do akcjonariuszy CDR (CDPROJEKT). Zarząd spółki zaproponował przeznaczenie na ten cel łącznie 100 mln zł. >>>

 • Na niską stopę dywidendy nie będą raczej mogli narzekać natomiast akcjonariusze LKD (LOKUM). Rekomendowane 1,65 zł na akcję przekłada się w tym momencie na DY na poziomie 10,3% >>>

 • Nie z zysku za 2021 r. ale z kapitału zapasowego dywidendę wypłacić planuje CLN (CLNPHARMA). Rekomendowane 0,29 zł na akcję byłoby też najwyższą dywidendą w historii spółki. >>>

 • Zgodnie z nową strategią, pierwszą w historii spółki dywidendę planuje wypłacić GRC (GRUPAREC). >>>

 • Po dwóch latach przerwy do podziału zysku z akcjonariuszami może powrócić LWB (BOGDANKA). Zarząd spółki chce, aby na dywidendę trafiło łącznie 85 mln zł. >>>

 • Powrót po nawet dłuższej, bo czteroletniej przerwie zapowiada też NVA (PANOVA). Proponowana w projekcie uchwał na WZA dywidenda to 0,6 zł na akcję. >>>

 • Dywidendę za 2021 r. na minimalnym zakładanym w polityce poziomie, czyli 1 zł na akcję, zaproponował zarząd CPS (CYFRPLSAT). >>>

 • Do akcjonariuszy CSR (CASPAR) może w 2022 r. trafić dywidenda w kwocie 0,68 zł na akcję. >>>

 • Zarząd NTT (NTTSYSTEM) zaproponował natomiast wypłatę posiadaczom akcji spółki łącznie ponad 4 mln zł, czyli 0,3 zł na akcję. >>>

 • DEL (DELKO) może pochwalić się serią rosnących dywidend i zamierza utrzymać ten trend również w bieżącym roku. Z zysku za 2021 r. do akcjonariuszy ma trafić rekordowe 0,8 zł na akcję. >>>

 • Jeszcze dłuższą serię (ale nierosnących dywidend) ma na koncie ETX (EUROTAX) i również w tym przypadku w 2022 r. raczej nie przerwie tej tradycji. >>>

 • Ósmy rok z rzędu dywidenda może trafić także do akcjonariuszy PBX (PEKABEX). >>> 

 • Zarząd STH (STSHOLDING) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy pierwszej dywidendy ponad 53 mln zł, czyli 0,34 zł na akcję. >>>

 • O ile WZA przystaną na rekomendacje zarządów, na kolejny rok bez dywidendy szykować powinni się akcjonariusze ATT (GRUPAAZOTY), PCE (POLICE), TRK (TRAKCJA), LSI (LSISOFT), LUG.

 • Bieżący rok może być też pierwszym od 2018 r. kiedy dywidendy nie wypłaci ATA (ATCCARGO). "W aktualnych realiach, rosnące rok do roku przychody Spółki skłaniają do kumulowania kapitału i zwiększenia zaangażowania środków własnych Spółki" - napisano w uzasadnieniu

 

Dywidendowe nowiny i informacje

 

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

 • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
 • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
 • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
 • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

 

Co nas czeka w przyszłym tygodniu

Dzień tygodnia

Data WZA

Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy

Dzień wypłaty

Poniedziałek,

30 maja

APE (APSENERGY)

 

 

Wtorek,

31 maja

APR (AUTOPARTN) , CAR (INTERCARS), ABS (ASSECOBS) , ZUE , SKA (ŚNIEŻKA) , SHO (SHOPER)

TEN (TSGAMES)

DVL (DEVELIA)

Środa,

1 czerwca

DKR (DEKTRA)

ATG (ATMGRUPA), WTN (WITTCHEN), IPE (IPOPEMA), BRS (BORYSZEW)

SPL (SANPL)

Czwartek,

2 czerwca

BFC (BIOFAKTOR)

MNC (MENNICA)

 

Piątek, 

3 czerwca

CDL (CDRL), ULG (ULTGAMES), DPL (DROZAPOL) MSP (MOSTALPLC) MGT (MANGATA)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus