• Hitachi Capital Polska podwyższył cenę w wezwaniu na akcje PCM do 18,05 zł za akcję z 12,09 zł poprzednio. Zapisy na sprzedaż akcji potrwają do 22 lutego br. >>>
 • Medyczne Centrum Telemonitoringu z grupy NST (NESTMEDIC), rozpoczęło współpracę z Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego - Szpital Miejski w Zabrzu. To druga umowa sprzedaży ze szpitalem publicznym w Polsce. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2019 roku przez MON (MONNARI) wyniosły ok. 20,2 mln zł (+16,09% r/r). >>>
 • Zygmunt Solorz, większościowy akcjonariusz CPS (CYFRPLSAT), zaproponował zmianę polityki dywidendowej spółki. Cyfrowy Polsat miałby przez najbliższe trzy lata wypłacać akcjonariuszom dywidendę w łącznej wysokości co najmniej 1,8 mld zł. >>>
 • W styczniu CDL (CDRL) wypracowała 11,3 mln zł przychodów w polskiej sieci detalicznej i 2,3 mln zł przychodów w krajowym kanale e-commerce. W styczniu 2018 r. było to odpowiednio 11,7 mln zł i 2,6 mln zł. >>> 
 • Na koniec stycznia 2019 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez ALI (ALTUSTFI) wyniosła 4,61 mld zł. To mniej niż na koniec 2018 r., kiedy zarządzane aktywa wyniosły 5,16 mld zł. >>>
 • O ponad 218% zwiększyły się przychody IF4 (IFUN4ALL) w IV kwartale 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Krakowski developer zarobił w tym czasie ponad 0,5 mln zł. >>>
 • Według stanu na dzień 31.01. 2019 r. aktywa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKH (SKARBIEC) były równe 4 433,3 mln zł. Na koniec grudnia 2018 r. było to 4 432,4 mln zł. >>>
 • W styczniu 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez # ABCData wyniosły 344 mln zł (-8% r/r). >>>
 • Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez SOL (SOLAR) w styczniu 2019 r. wyniosły 9,8 mln zł. >>>
 • NVA (PANOVA) podpisała przedwstępne umowy sprzedaży z Torwell Investment dotyczące sprzedaży 100% udziałów w czterech parkach handlowych. >>>
 • Szacunkowe obroty ACT (ACTION) wyniosły w styczniu 2019 r. 111 mln złotych. >>>
 • Zgodnie z szacunkowymi danymi, PLX (PLASTBOX) odnotował w 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 171 193 tys. zł oraz skonsolidowany zysk netto równy 1 596 tys. zł. >>>