• Cherry opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku. W trakcie pierwszych trzech miesięcy br. spółka odnotowała 1,0 mln zł przychodów, 0,3 mln zł zysku netto i 0,5 mln zł EBITDA. >>>
 • ERB (ERBUD) w pierwszym kwartale 2019 r. zanotowała 601 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBIT osiągnął poziom 5,8 mln zł, a wynik netto wyniósł 1,8 mln zł. >>>
 • Ponad 0,4 mln zł zysku netto wypracował CRJ (CREEPYJAR) w pierwszym kwartale 2019 r. Zysk został wypracowany przy przychodach ze sprzedaży produktów na poziomie 1 mln zł. >>>
 • W 1. kw. 2019 r. całkowite przychody AGO (AGORA) wzrosły o 10,9% i wyniosły 308,4 mln zł. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych EBITDA Grupy wzrosłaby do 26,2 mln zł, zysk operacyjny wyniósłby 4,8 mln zł, a zysk netto 3,1 mln zł. Z uwzględnieniem było to odpowiednio 20,6 mln zł, -0,8 mln zł i -1,4 mln zł. >>>
 • W I kwartale EGS (ERGIS) wypracował sprzedaż na poziomie 201,9 mln zł, o 5,6%% wyższą r/r. EBITDA spadła w tym okresie do 12,93 mln zł, a zysk netto do 3,96 mln zł. >>>
 • Grupa LKD (LOKUM) wypracowała w I kw. 2019 r. 71 mln zł przychodów i 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do 9 mln zł przychodów i 3 mln zł straty w I kw. 2018 r. >>>
 • Przychody UNT (UNIMOT) wyniosły w I kwartale 2019 r. 868,7 mln zł, EBITDA wyniosła 22,9 mln zł, EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 11,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 16,3 mln zł. >>>
 • Do akcjonariuszy TLS (TELESTR) trafi 4,68 mln zł z zysku netto wypracowanego w 2018 r. Zarząd spółki poinformował, że spółka dokona wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku roku 2018 w wysokości 1,5 zł na każdą akcję. >>>
 • ERB (ERBUD) podpisała ze spółką z Grupy ECH (ECHO) umowę na generalne wykonawstwo budynku z mieszkaniami na wynajem przy ul. Suwak 13 w Warszawie. Wartość kontraktu to 33,3 mln złotych. >>>
 • PXM (POLIMEXMS) po pierwszych trzech miesiącach 2019 roku osiągnęła przychody operacyjne na poziomie ponad 353 mln zł, EBITD w wysokości -3 mln zł i wynik netto na poziomie -18 mln zł. >>>
 • Zysk netto PKO (PKOBP) wyniósł w I kwartale 2019 r. 862 mln zł i był o prawie 14 proc. wyższy niż rok wcześniej. Wartość aktywów na koniec kwartału wyniosła 325,8 mld zł. >>>
 • QRS (QUERCUS), będący akcjonariuszem SEL (SELENAFM), zgłosił projekt uchwały na WZA spółki z propozycją zwiększenia kwoty dywidendy za 2018 r. do 0,6 zł na akcję. Zarząd spółki rekomendował dywidendę równą 0,3 zł na akcję. >>>
 • Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOD (WODKAN) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom 0,21 zł dywidendy na akcję. Najwięcej w historii spółki. >>>
 • Zarząd LCC (LCCORP) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 120 840 743,97 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,27 zł. >>>
 • Zarząd ULG (ULTGAMES) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 1,83 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,35 zł. Spółka przyjeła także uchwałę dotyczącą polityki dywidendowej na kolejne lata. >>>