• Przychody PGN (PGNIG) w I kwartale 2019 roku wzrosły r/r do 14 340 mln zł, a zysk operacyjny spadł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 1 383 mln zł. >>>
 • TXM poinformowała o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Spółka planuje zintensyfikować proces restrukturyzacji. >>>
 • DBC (DEBICA) zanotowała w I kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 571,1 mln złotych, EBIT równy 58,8 mln zł i zysk netto na poziomie 58,5 mln zł. >>>
 • MAB (MABION), będący na końcowym etapie rejestracji leku we wskazaniach onkologicznych i autoimmunologicznych, podsumował I kwartał 2018 r. >>>
 • Akcjonariusze R22 zdecydują 12 czerwca 2019 r. o przeprowadzeniu skupu akcji własnych o wartości do 2,5 mln zł. >>>
 • LBT (LIBET) prognozuje osiągnięcie w 2019 r. przychodów na poziomie 236 mln zł. EBITDA ma w bieżącym roku wynieść 40 mln zł, natomiast zysk netto 17 mln zł. >>>
 • Getin Noble Bank zmieni siedzibę. Spółka podpisał umowę najmu z Ghelamco Poland, właścicielem The Warsaw HUB - nowopowstającego obiektu na warszawskiej Woli. >>>
 • Zarząd ORB (ORBIS) rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na cele statutowe. Orbis wypłacał dywidendę nieprzerwanie w latach 2012-2018 r. >>>
 • Zarząd ORB (ORBIS) podjął decyzję o podziale grupy kapitałowej na część serwisową oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych. >>>
 • Zarząd ARH (ARCHICOM) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 29 603 642,7 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1,15 zł. >>>
 • Wśród projektów uchwał na najbliższe ZWZ MLS (MLSYSTEM) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom 0,20 zł dywidendy na akcję. >>>
 • Zarząd ZAP (PULAWY) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 33,64 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1,76 zł. >>>
 • Zarząd PSW (PGSSOFT) proponuje przeznaczenie na dywidendę 3,98 mln zł z zysku za 2018 r. Całość tej kwoty została już jednak wypłacona w formie zaliczki na poczet dywidendy w ubiegłym roku. >>>
 • Rada Nadzorcza EFK (EFEKT) zaakceptowała wniosek zarządu, który zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2018 w kwocie 1,20 zł na jedną akcję zwykłą i 1,44 zł na jedną akcję uprzywilejowaną. >>>
 • Zarząd SHD (SOHODEV) podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnej oferty skupu akcji własnych. Aktualna oferta dotyczy skupu nie więcej niż 6 116 208 akcji stanowiących do 18,18% kapitału zakładowego spółki. >>>
 • Zarząd OPN (OPONEO.PL) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 5 574 400 zł, czyli 33% ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,4 zł. >>>
 • Porozumienie BRS (BORYSZEW)IPX (IMPEXMET) oraz SPV Boryszew ogłosiło wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Impexmetal. Cena nabycia akcji w wezwaniu została ustalona na 4,25 zł. >>>
 • Zarząd BOW (BOWIM) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 530,7 tys. zł, czyli 5,2% ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,03 zł. >>>
 • W pierwszym kwartale tego roku Grupa MSZ (MOSTALZAB) wypracowała 2,2 mln zł zysku netto, w tym samym czasie zysk operacyjny wyniósł 5,2 mln zł, a przychody ze sprzedaży 146,8 mln zł. >>>