• W pierwszych trzech miesiącach 2019 r. Grupa CDR (CDPROJEKT) wypracowała 81 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 17,8 mln zł. >>>
 • CIG (CIGAMES) miała -1,95 mln zł straty netto w I kwartale 2019 r. Przychodów ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 4,28 mln zł. >>>
 • ACP (ASSECOPOL) kupiło 69,01% akcji w spółce ComCERT. Zajmuje się ona dostarczaniem usług z zakresu cyberbezpieczeństwa. >>>
 • PHR (PHARMENA) pozyskała 13,1 mln zł z nowej emisji akcji. Pozyskanie środków ma pozwolić na wprowadzenie suplementów diety Menavitin na rynek w Polsce i Europie. >>>
 • EMT (ELEMENTAL) I kwartale 2019 roku osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 500,34 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 17,18 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6,14 mln zł. >>>
 • Zarząd PLW (PLAYWAY) poinformował, że po dokonaniu analizy możliwości wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 r., ustalono, że obecny statut nie przyznaje zarządowi uprawnienia w tym zakresie. >>>
 • Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CEZ znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom 24 CZK dywidendy na akcję, czyli ok. 4 zł. >>>
 • OFE PZU, będący akcjonariuszem SNK (SANOK), zgłosił projekt uchwały na WZA spółki z propozycją zwiększenia kwoty dywidendy za 2018 r. z 1zł do 1,5 zł na akcję. >>>
 • Przychody ACP (ASSECOPOL) przekroczyły w I kwartale poziom 2,4 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 224,7 mln zł, czyli o 34% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. >>>
 • Zarząd Fachowcy.pl Ventures poinformował o złożeniu w Sądzie Rejonowym w Warszawie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości FAV (FACHOWCY). >>>
 • Rada Nadzorcza IFI (IFIRMA) pozytywnie zaopiniowała uchwałę zarządu spółki dotyczącą wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za I kwartał 2019 r. w kwocie 0,04 zł na akcję. >>>
 • Akcjonariusze kontrolujący łącznie 9,5% akcji EFK (EFEKT) złożyli wniosek na najbliższe ZWZ spółki dotyczący zwiększenia kwoty dywidendy za 2018 r. >>>