• FMF (FAMUR) poinformował o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji swojej spółki zależnej PTH (PRIMETECH) w celu posiadania 100% akcji tej spółki. Akcje w wezwaniu będą nabywane po cenie 1,45 zł za akcję. >>>
  • Spółka zależna BAH (BAHOLDING), British Automotive Polska otrzymała od Jaguar Land Rover Deutschland warunkową zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania umowy importerskiej do dnia 31 marca 2021 r. >>>
  • Podczas ZWZ akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Kapitał zakładowy ELB (ELBUDOWA) ma zostać podwyższony o maksymalnie 1 899 040 zł. >>>
  • TRK (TRAKCJA) poinformowała o podpisaniu umów finansowania pomostowego z bankami i ubezpieczycielami na łączną kwotę niemal 155 mln zł. >>>
  • Klabater podpisał umowę z firmą CE-Asia Hong Kong Limited, dzięki czemu będzie mogł prowadzić sprzedaż wybranych tytułów w Chinach. >>>
  • PLW (PLAYWAY) nabył 61,5% udziałów w spółce Play2Chill za łącznie 211 tys. zł. >>>
  • W maju 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę ABC (ABCDATA) wyniosły 314 mln zł. >>>
  • Zarząd GRI (GINOROSSI) poinformował o otrzymaniu od CCC zgody na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań w łącznej kwocie około 44 mln zł. Nowy termin spłaty to 31 grudnia 2019 r. >>>
  • PKP (PKPCARGO) będzie rozwijać obszar intermodalny poprzez rozwijanie międzynarodowych połączeń intermodalnych oraz zwiększanie przeładunków towarów w Polsce. >>>
  • TDJ Equity I, akcjonariusz FMF (FAMUR), zgłosił projekt uchwały na WZA spółki z propozycją zwiększenia kwoty dywidendy za 2018 r. do 0,53 zł na akcję z 0,36 zł rekomendowanych przez zarząd. >>>