• Grupa MCR (MERCOR) rozpoczęła nowy rok obrotowy 2019/20 wzrostem przychodów i zysku netto >>>
  • W III kw. roku finansowego 2018/19 SGN (SYGNITY) miało 4,6 mln zysku netto wobec -5,0 straty w analogicznym okresie roku ubiegłego >>>
  • Konsorcjum, którego liderem jest FMF (FAMUR) dostarczy do PGG sprzęt wartości 65,3 mln zł netto >>>

  • W drugim kwartale 2019 r. BLO (BLOOBER) wypracował ponad 2,4 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów >>>

  • EAT (AMREST) podpisał umowę zmierzającą do sprzedaży spółki prowadzącej PizzaPortal.pl >>>

  • Zysk netto ECC (ECCGAMES) w pierwszym półroczu wyniósł 0,46 mln zł >>>

  • Blisko 1 mld zł wyniosły na koniec czerwca 2019 aktywa zarządzane przez CSR (CASPAR). Spółka w II kwartale mocno poprawiła wyniki >>> 

  • Narastająco od początku roku sprzedaż MLB (MAKOLAB) osiągnęła wartość 19,0 mln zł, co oznacza wzrost o 37% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rosną również zyski >>>

  • 2,5 mln zł przychodów i 0,7 mln zł zysku netto MOV (MOVIEGAMES) w I pół.'19 >>>

  • CLD (CLOUD) miało w II kw.'19 -1,6 mln zł. straty netto >>>