• III kwartał nie był najlepszym okresem dla warszawskiej giełdy, a zarówno dla WIG jak i WIG20 był to pierwszy w tym roku kwartał zakończony pod kreską. Czy ostatnie trzy miesiące roku okażą się lepsze? We wrześniowych rekomendacjach maklerzy wskazali spółki, które mają szansę w tym pomóc. >>>
  • Klabater, wydawca i producent gier, zadebiutuje na rynku NewConnect 15 października. >>>
  • Zarząd PSW (PGSSOFT) poinformował że, w przeciwieństwie do ubiegłych lat, nie zamierza występować do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. >>>
  • ABE (ABPL) i Axis Communications poinformowali o rozpoczęciu współpracy partnerskiej w Polsce. Tym samym oferta AB poszerzy się o rozwiązania monitoringu wizyjnego. >>> 
  • Zarząd MRC (MERCATOR) wstępnie szacuje, że w III kwartale 2019 r. wynik netto spółki był równy ok. 0 mln zł, natomiast skonsolidowany wynik EBTIDA miał wynieść 8,5 mln zł, czyli o 16% więcej niż w III kwartale 2018 r. >>>
  • MRB (MIRBUD) ma kontrakt na wykonanie odcinka S1. Wartość kontraktu na budowę odcinka drogi ekspertowej to prawie 1,4 miliard zł. >>>
  • GPW ustaliła nowe zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności. Nowe zasady zaczną obowiązywać od okresowej weryfikacji spółek, która zostanie przeprowadzona na koniec I  kw. 2020 r. >>>
  • Grupa CDL (CDRL) zanotowała w III kwartale 2019 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 75,1 mln zł, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 9,8%. >>>
  • Zarząd THD (THEDUST) bierze pod uwagę możliwość zaoferowania inwestorom akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Jak podano, dokonano już wstępnych ustaleń z trzema inwestorami zaangażowanymi w rozwój spółki. >>>
  • Zarząd CIE (CIECH) podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczącego dalszego rozwoju obszaru biznesowego Żywice, funkcjonującego w ramach spółki zależnej Ciech Sarzyna. >>>