• W 2019 r. Grupa KTY (KETY) odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 294,9 mln zł w porównaniu do 268,2 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Grupa CDL (CDRL) w 2019 r. wypracowała rekordowe przychody, które wyniosły 514,1 mln zł. EBITDA wyniosła 54,2 mln zł i była o 60 proc. wyższa niż rok wcześniej. >>>
 • MOV (MOVIEGAMES) i Grupa INC podpisały list intencyjny i zamierzają utworzyć platformę gamingową do konsolidacji rynku rumuńskiego. >>>
 • Zarząd DCR (DECORA) zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na jedną akcję, czyli łącznie około 10,55 mln zł. >>>
 • W 2019 r. WTN (WITTCHEN) odnotowała wynik netto na poziomie 32,03 mln zł w porównaniu do 31 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • ASB (ASBIS) proponuje by łączna dywidenda z zysku za 2019 r. wyniosła 0,135 USD na akcję. >>>
 • PKN (PKNORLEN) poinformował zmianie terminu zakończenia przyjmowania zapisów w wezwania do sprzedaży akcji ENG (ENERGA). Termin został przedłużony z 9 na 22 kwietnia 2020 r. >>>
 • ALR (ALIOR) ocenia, że obniża stóp procentowych spowoduje obniżenie wyniku netto banku o około 27-35 mln zł kwartalnie. >>>
 • W 2019 r. MVP (MARVIPOL) odnotował wynik netto na poziomie 69,89 mln zł w porównaniu do 47,31 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Gruppo Lactalis Italia i Castelli Polska ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 834 539 akcji NCT (NORTCOAST). Cena za akcję spółki została ustalona na 14,92 zł. >>>
 • VOT (VOTUM) wraz ze spółką zależną, Dopłaty Powypadkowe zawarła z ING (INGBSK) umowę wieloproduktową zwiększającą dotychczasową wysokość kredytu obrotowego zaciągniętego przez spółkę o 2 mln zł. >>>
 • PKN (PKNORLEN) rozpocznie produkcję płynu do dezynfekcji powierzchni. W pierwszym etapie wydajność produkcji wyniesie do 3 milionów litrów miesięcznie. >>>
 • MVP (MARVIPOL) rozpoczął współpracę z platformą Autenti, dzięki której klienci mogą podpisywać umowy rezerwacyjne bez wychodzenia z domu. >>>
 • Santander TFI ocenia, że skala przeceny na rynkach pozostaje bezprecedensowa i nie omija papierów dłużnych. Warto jednak przyjrzeć się na ile wyprzedaż ma realne podstawy, a na ile jest efektem emocji. >>>
 • Dawid Zieliński, Prezes Zarządu CLC (COLUMBUS) dla inwestorzy.tv odpowiedział na pytania dotyczące m.in. ubiegłorocznych wyników spółki i rozwoju biznesu. >>>
 • W 2019 r. INK (INSTALKRK) odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 23,95 mln zł w porównaniu do 31,16 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Podczas najbliższego ZWZA NWA (NWAI) akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 1 572 422 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1 zł. >>>
 • Zarząd  ING (INGBSK) zmienił wcześniejszą rekomendację i przedłożył wniosek o pozostawieni całości ubiegłorocznego zysku w kwocie 494 380 000,00 zł niepodzielonym. >>>
 • PKP (PKPCARGO), Clip Group i Duisport Agency uruchamiają regularne połączenia kolejowe z Poznania do Duisburga służące do przewozu naczep samochodowych. >>>