• KVT (KRVITAMIN) zawarła roczny kontrakt z PGE Obrót na zakup energii elektrycznej, pochodzącej całkowicie z odnawialnych źródeł energii. >>>
  • Proces przyjmowania zapisów w ofercie publicznej akcji DeGenerals został zakończony. PLW (PLAYWAY), główny akcjonariusz spółki, który był jedynym sprzedającym akcje, zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej. >>>
  • Wstępny szacunkowy wynik netto TRK (TRAKCJA) za 2020 r. to -64,928 mln zł. Przychody spółki miały w ubiegłym roku wynieść 652,753 mln zł, a EBITDA -32,089 mln zł. >>>
  • Komentarz władz MRC (MERCATOR), Wiesława Żyznowskiego i Witolda Kruszewskiego, dotyczący wstępnych wyników spółki IV kwartału 2020 r. >>>
  • CDL (CDRL) nie planuje otwierania kolejnych sklepów własnych w galeriach handlowych. Nie rezygnuje jednak z rozbudowywania sieci stacjonarnej w formule franczyzowej. >>>
  • Zarząd KGL przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji, a także przyjął strategię rozwoju na lata 2021–2025. >>>
  • PEN (PHOTON) otrzymał finansowanie z CIB Bank dla dziesięciu elektrowni o łącznej mocy 14,1 MWp, zlokalizowanych na Węgrzech. >>>
  • ATD (ATENDE) poinformowała o sprzedaży całości posiadanych udziałów w spółce Atende Medica za 1,2 mln zł. To już druga tego typu transakcja w ostatnim czasie. >>>
  • Akcjonariusze ARR (ARTERIA) posiadający łącznie 2 136 799 akcji spółki uprawniających łącznie do 50,04% głosów na WZ spółki postanowili ogłosić wspólnie wezwanie do sprzedaży 681 084 akcji spółki. >>>