• BOW (BOWIM) odnotował w 2020 r. 17,5 mln zł zysku netto, o 448,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Grupa osiągnęła w ubiegłym roku przychody na poziomie 1 210 mln zł. >>>
 • 16,7 mln zł zysku netto i 15,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, wypracowała w 2020 roku spółka ULG (ULTGAMES). >>>
 • Zarząd STF (STALPROFI) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 2,8 mln zł z zysku wypracowanego w 2020 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,16 zł. >>>
 • W 2020 r. LEN (LENA) odnotowała wynik netto na poziomie 12,42 mln zł w porównaniu do 6,12 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • CLD (CLOUD) podał, że dynamika sprzedaży danych w segmencie Data enrichment wyniosła w styczniu 98% r/r, a w lutym przekroczyła 160% r/r. >>>
 • Grupa CIG (CIGAMES) osiągnęła w 2020 r. 46,0 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. >>>
 • W I kwartale 2021 r. QRS (QUERCUS) osiągnęło 2,7 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych versus 2,1 mln zł rok wcześniej, tj. +30% r/r. >>>
 • W 2020 r. HUGE (HUUUGE-S144) odnotowała wynik netto na poziomie -82,6 mln USD w porównaniu do 4,27 mln USD osiągniętych rok wcześniej. EBITDA spółki wzrosła o 226% r/r. >>>
 • Więcej o wynikach HUGE (HUUUGE-S144), a także rozwoju nowych i flagowych marek, realizowanej strategii akwizycji i sprzedaży w 2021 r. w notatkach ze spotkania z zarządem spółki [BR Premium] >>>
 • W 2020 r. AWM (AIRWAY) odnotowała wynik netto na poziomie -2,37 mln zł w porównaniu do -1,36 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • 37 mln zł (wzrost o 28% r/r) zysku netto, przy sprzedaży na poziomie 1,68 mld zł, czyli na poziomie analogicznym jak w roku 2019  – to wyniki Grupy UNI (UNIBEP) za 2020 r. >>>
 • Zarząd UNI (UNIBEP) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 9,47 mln zł z ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,3 zł. >>>
 • LPP przyspiesza wdrożenie technologii RFID w kolejnych markach. >>>
 • Gamivo złożyła wniosek do Zarządu GPW o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji spółki na 22 kwietnia. >>>
 • WIK (WIKANA) zakończyła 2020 r. z 71,8 mln zł przychodów, zwiększając zysk operacyjny o 61%, do 10,6 mln zł, oraz zysk netto o 477%, do 5,1 mln zł. >>>