Informacje

ISIN:PLHDRAP00017
Data debiutu:06.03.2009
Liczba akcji: 35 934 992
Kapitalizacja:12 217 897
Sektor: NewConnect: Technologie

Hydrapress prowadzi działalność obszarach: produkcji elementów tłocznych z blachy stalowej, projektowania i budowy maszyn opartych o prasy i linii...

więcej »