• PFL (PFLEIDER) poinformował, że prezes zarządu Tom K. Schäbinger odejdzie ze spółki 31 maja 2019 r., z powodów osobistych. >>>
 • Wynik netto PFL (PFLEIDER) spadł w I kwartale 2019 r. do -11,0 mln EUR. EBITDA wyniosła w tym okresie 20,8 mln EUR. >>> 
 • Strata operacyjna SLV (SELVITA) była w I kwartale 2019 r. równa -7,6 mln zł. Wynik netto wyniósł -7,35 mln zł, a przychody osiągnęły 29,8 mln zł. >>>
 • APR (AUTOPARTN) odnotowała w I kwartale 2019 r. 25,6 mln zł EBITDA i 21,5 mln zł EBIT. Zysk netto wyniósł 15,5 mln zł (+20% r/r). >>>
 • Zarząd DEL (DELKO) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 2 511 600 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,42 zł. Najwięcej w historii spółki. >>>
 • Zarząd BFT (BENEFIT) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i podjął decyzję o przeznaczeniu 50% skonsolidowanego zysku netto za 2018 r., czyli 57 mln zł na skup akcji własnych. >>>
 • Zarząd TOA (TOYA) proponuje aby 15 705 000 zł trafiło na realizację nabycia akcji własnych spółki. Skup miałby dotyczyć maksymalnie 3 mln akcji spółki. >>>
 • QUB (QUBICGMS) przekroczył milion sprzedanych kopii swoich gier na Nintendo Switch. >>>
 • Wśród projektów uchwał na ZWZ ETX (EUROTAX) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom 0,44 zł dywidendy na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki oznacza to dywidendę o stopie ok. 11%. >>>
 • Skonsolidowany zysk netto TEN (TSGAMES) wyniósł w I kwartale 2019 r. 10,4 mln zł i był wyższy r/r o 107% r/r. Zysk EBITDA wyniósł 12,5 mln zł. >>>
 • LPP zamierza uruchomić nowe Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim w pierwszej połowie 2022 r. Inwestycja o wartości ok. 500 mln zł pozwoli na powiększenie obecnej powierzchni magazynowej LPP o 100 tys. m2. >>>
 • ODL (ODLEWNIE) poinformowały o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych. Ma dotyczyć skupu do 1 010 000 akcji, stanowiących 4,89% kapitału zakładowego spółki. >>>
 • Arkadiusz Bebel z QRS (QUERCUS) ocenia, że ostatnie spadki spowodowane eskalacją konfliktu na linii USA-Chiny można wykorzystać do akumulacji akcji spółek zagranicznych. >>>
 • Anwil z grupy PKN (PKNORLEN) rozpoczął budowę dwóch z trzech instalacji do produkcji nawozów azotowych. Inwestycja o wartości około 1,3 mld zł umożliwi w połowie 2022 roku wzrost mocy wytwórczych Anwilu o około 50%. >>>
 • Zysk netto WLT (WIELTON) osiągnął w I kwartale 2019 r. poziom 20,9 mln zł. A skonsolidowany wynik EBITDA na koniec kwartału był o 8,8 mln zł wyższy niż przed rokiem i osiągnął wartość 42,1 mln zł. >>> 
 • British Automotive Polska, spółka zależna BAH (BAHOLDING), otrzymała od Jaguar Land Rover Deutschland zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji dotyczących przedłużenia wcześniej wypowiedzianej umowy importerskiej. >>>
 • Zarząd RAF (RAFAMET) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 129 561,03 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,03 zł. Najmniej w historii spółki. >>>