• BKM (PBKM) wypracował w I kwartale 2019 r. 6,3 mln zł skorygowanego zysku netto. Łączne przychody były w tym okresie wyższe o 19,6% r/r i wyniosły 43,2 mln zł. >>>
 • Przychody ze sprzedaży TIM w I kw. 2019 r. były równe niemal 207,6 mln zł (+7,0% r/r). EBITDA osiągnął podczas trzech pierwszych miesięcy 2019 r. poziom 11,9 mln zł (+110,7% r/r), najwyższy w historii dla I kwartału. >>>
 • Zapis przebiegu konferencji wynikowej spółki AML (ALUMETAL) z 17 maja 2019 roku, w trakcie której zarząd prezentował wyniki finansowe wypracowane w I kwartale 2019 oraz przedstawił własne oczekiwania na kolejne miesiące. >>>
 • Zarząd CIE (CIECH) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku na kapitał zapasowy oraz pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia. >>>
 • Spóła zależna CIE (CIECH), Verbis ETA otrzymała protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 r. >>>
 • W I kwartale 2019 r. MLG (MLPGROUP) zarobiła 12,9 mln zł niemal potrajając wynik sprzed roku. Przychody wzrosły natomiast o 25,9% r/r do 34,8 mln zł. >>>
 • ATT (GRUPAAZOTY) odnotowała w I kwartale 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 365 mln zł, czyli o 868 mln więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zysk netto był w tym okresie równy 322,9 mln zł. >>>
 • Zarząd CLS (CALESCO) poinformował o zmianie swojej wcześniejszej rekomendacji dotyczącej podziału zysku za ubiegły rok. Aktualna propozycja przewiduje wypłatę dywidendy w kwocie 299 581,81 zł, a nie jak wcześniej poinformowano 190 642,97 zł. >>>
 • Zarząd ATM rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w wysokości 2 018 913 zł na kapitał rezerwowy. >>>
 • Zarząd INK (INSTALKRK) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 8 742 600 zł z ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1,2 zł. >>>
 • Otwierana dziś Galeria Młociny została zrealizowana przez ERB (ERBUD) zgodnie z wymaganym przez ECH (ECHO) terminie. >>>
 • Zarząd ATA (ATCCARGO) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 1 591 424,64 zł z ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,24 zł. Zarząd przyjął też politykę dywidendową spółki. >>>
 • PGN (PGNIG) pozostanie dostawcą paliwa gazowego dla ATT (GRUPAAZOTY). Umowa została przedłużona do 30 września 2022 r., a jej szacunkowa wartość to 8 mld zł. >>>
 • Flemingo, spółka kontrolująca Ashdod Holdings, dominującego akcjonariusza BAL (BALTONA), poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w spółce. >>>