• R22 skorzystała z opcji wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu. Dzięki transakcji udział R22 w segmencie hostingu wzrośnie do 100%. >>>
 • Live Motion Games, spółka z grupy PLW (PLAYWAY), pozyskała w ramach oferty prywatnej 0,76 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na produkcję średnio-budżetowych gier z gatunku symulator. >>>
 • Grupa CIE (CIECH) zakończyła kontraktację na rynku sody kalcynowanej na rok 2020. Soda z polskich i niemieckich zakładów CIECH trafi do ok. 300 lokalizacji na świecie. >>>
 • MLS (MLSYSTEM) liczy na rozszerzony program „Mój prąd”. Budżet przeznaczony na pilotaż to 100 mln zł. >>>
 • CRB (CARBONSTU) ogłosił powołanie spółki zależnej – Iron VR S.A. Działalnością nowopowstałej firmy będzie produkcja mniejszych gier VR o niewysokich budżetach. >>>
 • WSE (WORKSERV) porozumiał się z obligatariuszami w sprawie warunków spłaty obligacji zapadających w maju br. Zgodnie z ustaleniami spłacie podlegać będzie 30 % wartości nominalnej obligacji w wysokości 10,6 mln zł. >>>
 • Piąta edycja konkursu organizowanego corocznie przez portal Graczpospolita.pl to sukces tytułów BLO (BLOOBER), które zdobył statuetki w 5 z 10 kategorii. >>>
 • Zarząd CDA podał, że według wstępnych szacunków w całym 2019 r. przychody spółki miały wynieść 42,9 mln zł, czyli o 53% więcej niż w poprzednim roku. >>>
 • ERB (ERBUD) podpisał z VTG (VANTAGE) dwie umowy na generalne wykonawstwo budynków w ramach II etapu inwestycji Port Popowice. Łączna wartość kontraktów to 103,97 mln zł. >>>
 • Zarząd VOT (VOTUM) podał, że w ramach przeglądu opcji strategicznych rozważa przystąpienie do spółki z sektora energii odnawialnej. >>>
 • CDR (CDPROJEKT) podał, że Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści zadebiutowała dzisiaj na konsoli Nintendo Switch. >>>
 • Sebastian Buczek z QRS (QUERCUS) ocenia, że od roku mamy hossę w segmencie mniejszych spółek na GPW. Jego zdaniem, przy sprzyjających okolicznościach dobra passa powinna być kontynuowana w 2020 r. >>>