• Zgodnie z wstępnymi danymi, przychody CDR (CDPROJEKT) wyniosły w ubiegłym roku 2 139 mln zł, a skonsolidowany zysk netto był równy 1 154 mln zł. >>>
 • RON (RONSON) wyemitował 100 000 obligacji serii W o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 PLN. >>>
 • Prawie 124 mln zł zysku netto osiągnęła Grupa Kapitałowa PCE (POLICE) w roku 2020. To ponad 80 mln zł więcej niż w roku 2019. >>>
 • W 2020 r. FTE (FORTE) odnotowała wynik netto na poziomie 49,55 mln zł w porównaniu do 35,31 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • W 2020 roku Grupa ENG (ENERGA) wypracowała EBITDA w wysokości ok. 2,04 mld zł, czyli na poziomie 2019 roku. Grupa poprawiła też o 45% r/r wynik EBIT. >>>
 • Spółki APT (APATOR) oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w technologii OSGP. >>>
 • W czasie wiosennych porządków zarządzający TFI Allianz Polska postawili na 8 nowych spółek usuwając z portfela akcje 13 emitentów, w tym nowości z poprzedniego okresu: LTS (LOTOS) i PCF (PCFGROUP). Nie znaczy to jednak, że spółki z sektora gamedev są niełasce [BR Premium] >>>
 • Zarząd MAK (MAKARONPL)  zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,3 zł na jedną akcję. >>>
 • W 2020 r. NVT (NOVITA) odnotowała wynik netto na poziomie 40,69 mln zł w porównaniu do 13,25 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Zarząd DCR (DECORA) chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję za 2020 r. >>>
 • W 2020 r. przychody MPH (MASTERPHA) wyniosły 61,4 mln zł, co przełożyło się na 6,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 0,3 mln zł zysku netto. >>>
 • W 2020 r. TRK (TRAKCJA) odnotowała wynik netto na poziomie -109,99 mln zł w porównaniu do -285,05 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • PLI (PLATIGE) zakończyło prywatną emisję akcji, w ramach której pięciu inwestorów instytucjonalnych nabyło 240 tys. akcji, stanowiących 7% w podwyższonym kapitale. >>>
 • BDX (BUDIMEX) podpisał z GDDKiA umowę na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S6. Kontrakt ma wartość 581 mln zł. >>>
 • Dywidendowe podsumowanie tygodnia, gdzie zebraliśmy najświeższe rekomendacje oraz inne wiadomości związane z transferem zysków do akcjonariuszy. >>>