Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dywidendowe podsumowanie 15. tygodnia

Udostępnij

 

Nowe rekomendacje

 • CSR (CASPAR). Nieprzeciętna dywidenda może trafić do akcjonariuszy Caspar Asset Management. Zarząd zaproponował 8,79 zł ponad wypłaconą już zaliczkę. To więcej niż suma wszystkich wypłaconych do tej pory przez spółkę dywidend. >>>
 • MFO. Najwyższą w historii spółki dywidendę mogą otrzymać też posiadacze akcji MFO. Nie oznacza to jednak szczególnie wysokiej stopy dywidendy. Biorąc pod uwagę aktualny kurs to ok. 2,7%. >>>
 • PCR (PCCROKITA). Zarząd PCR (PCCROKITA) przedstawił natomiast propozycję wypłaty akcjonariuszom 72,86 mln zł, czyli ok. 3,67 zł na akcję. >>>
 • ERB (ERBUD). Transfer zysku to nie tylko dywidendy. Zarząd Erbud rekomenduje, aby 20 mln zł z ubiegłorocznego zysku zostało przeznaczone na skup akcji własnych. >>>
 • IPL (IMPEL). Po czterech latach przerwy do wypłaty dywidendy chce powrócić Impel. I to z przytupem, bo stopa dywidendy może być dwucyfrowa. >>>
 • ATD (ATENDE). Kolejny rekord, tym razem od Atende. Po trzech latach wypłaty 0,22 zł na akcję, zarząd spółki zaproponował kilkukrotnie więcej, bo 1 zł na akcję. >>>
 • SNX (SUNEX). Dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku może trafić do akcjonariuszy Sunex. Zarząd zaproponował bowiem dywiendę w wysokości 0,04 zł na akcję. >>>
 • KMP (KOMPAP). Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję. Szczegóły w liście do akcjonariuszy. >>>
 • KRC (KREC). Łącznie 23,44 mln zł, czyli 1,35 zł na akcję ma z kolei trafić do posiadaczy akcji Krynickiego Recyklingu. Więcej informacji o samej dywidendzie na profilu spółki.
 • MAK (MAKARONPL). Przez cztery ostatnie lata akcjonariusze spółki otrzymywali dywidendę równą 0,25 zł na akcję. To ma się zmienić w tym roku, a zarząd zarekomendował o 0,05 zł więcej. >>>
 • DCR (DECORA). Więcej niż w ubiegłym roku mogą otrzymać także akcjonariusze Decora. Propozycja zarządu to 2 zł na akcję, czyli najwięcej od 2016 r. >>>
 • CFS (CFSA). Po pięciu latach przerwy do wypłaty dywidendy chce powrócić zarząd Centrum Finansowego. Proponuje 0,6 zł na akcję, co na ten moment daje ponad 13% stopę dywidendy. Więcej informacji o samej dywidendzie na profilu spółki.
 • ETL (EUROTEL). Po roku przerwy od dywidendy, zarząd Eurotelu w ramach rekompensaty zaproponował wypłatę 73% zysków z lat 2019-2020. Łącznie oznacza to rekordową wypłatę 6,2 zł na akcję. >>>

 

Dywidendowe nowiny i informacje

 • Niemal pięć lat musieli czekać akcjonariusze ACT (ACTION), aby otrzymać dywidendę za 2015 r. Ta ostatecznie trafi do nich, jednak nie w pełnym wymiarze. >>>
 • Miesiąc po opublikowaniu rekomendacji dotyczącej podziału ubiegłorocznego zysku, zarząd BDX (BUDIMEX) przedstawił także proponowany dzień dywidendy i jej wypłaty. >>>
 • KTY (KETY) ogłosiły datę WZA. Akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie rekordowej dywidendy 12 maja. >>>

 

Co nas czeka w przyszłym tygodniu

 • Poniedziałek 19 kwietnia
  • Zainteresowani dywidendą XTB będą mieli ostatnią szansę, aby stać się akcjonariuszami spółki.
  • To samo tyczy się CDA, również w poniedziałek przypada ostatnie notowanie z prawem do dywidendy.
 • Wtorek 20 kwietnia
  • We wtorek o wypłacie pierwszej dywidendy zdecydują akcjonariusze VTI (VENTUREIN).
  • Natomiast na rachunkach posiadaczy akcji STX (STALEXP) powinna pojawić się rekordowa dywidenda w kwocie 0,64 zł na akcję.
 • Środa 21 kwietnia
  • Akcjonariusze Grupy ZWC (ZYWIEC) przegłosowali wypłatę w ubiegłą środę wypłatę 16 zł dywidendy na akcję. Przyszła środa to natomiast ostatni dzień, aby stać się upoważnionym do tej wpłaty.
 • Czwartek 22 kwietnia
  • Drugie WZA zaplanowane na przyszły tydzień to RBS (ROBINSON), gdzie zapadnie decyzja dotycząca wypłaty akcjonariuszom 0,1 zł na akcję.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+