Informacje

ISIN:PLBRSLH00012
Liczba akcji: 1 596 529
Kapitalizacja:2 857 787
Branża: Informatyka

Do tej pory podstawowymi elementami modelu biznesowego Spółki były szeroko pojęte usługi marketingu, w tym w szczególności: reklama Outdoor oraz...

więcej »