• Zaarząd FMF (FAMUR) powziął informację o podpisaniu umowy na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Shahtinskaya, przez JSC ARCELORMITTAL TEMIRTAU >>>
 • Zarząd CPS (CYFRPLSAT) podjął uchwałę o przyjęciu nowej polityki dywidendowej, zakładającej coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy wraz z rekomendacją Zarządu >>>
 • Według wstępnych danych, w 2018 roku, DCR (DECORA) wypracowała skonsolidowany zysk neto wyższy niż w 2017 roku o 33% >>>
 • Akcjonariusze JWC (JWCONSTR) upoważnili zarząd do przeprowadzenia skupu do 17,77 mln akcji własnych. >>>
 • Zysk netto VGO (VIGOSYS) w 2018 wyniósł 13,02 mln zł, wobec 9,64 mln zł rok wcześniej >>>
 • Zarząd XTB podjął uchwałę zgodnie z którą rekomenduje Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w kwocie 61 mln zł >>>
 • Euro Styl z grupy DOM (DOMDEV) wprowadza do oferty 118 lokali w Gdańsku >>>
 • R22 zawarła umowę z funduszem TCEE Fund III dotyczącą wykupienia pozostalych 28,5 proc. udziałów w H88 S.A. >>>
 • Zarząd KGHM podsumował wyniki Grupy Kapitałowej za 2018 rok oceniajać je jako satysfakcjonujące >>>
 • Spółka DNP (DINOPL) odnotowała w 2018 roku wzrost przychodów ze sprzedaży o +30,8%r/r do 5,8 mld zł, w tym bardzo dobry poziom sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL, +11,6% r/r) >>>
 • Według wstępnych wyników, zysk netto przypadający akcjonariuszom PPS (PEPEES) w  2018 roku wyniósł 21,3 mln zł, wobec 13,4 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie >>>
 • Akcjonariusze Echo Investment, poinformowali o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z ich inwestycją i dalszym rozwojem działalności spółki. >>>
 • W 2018 roku Quercus TFI odnotowało stratę w wysokości -10,2 mln z, wobec 34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd widzi możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych >>>