• Po trzech kwartałach 2019 r. przychody ze sprzedaży DNP (DINOPL) wyniosły 5,5 mld zł, przy wzroście sprzedaży w istniejących sklepach o 11,4%. >>>
 • W III kwartale 2019 r. AGO (AGORA) odnotowała 293,3 mln zł przychodów, czyli o ponad 13% więcej niż w tym samym okresie 2018 r. Zysk netto w tym okresie wyniósł 7,5 mln zł bez MSSF 16, z uwzględnieniem spółka odnotowała 3,1 mln zł straty netto. >>>
 • Zarząd TIM podjął decyzję, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 17,76 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2019 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,8 zł. >>>
 • Skonsolidowany wynik netto OPN (OPONEO.PL) w III kwartale 2019 roku wyniósł -6,5 mln zł wobec -4,2 mln zł wyniku uzyskanego w III kwartale 2018 roku. >>>
 • SNT (SYNEKTIK) wypracował w IV kwartale 2018 roku finansowego 2018/2019 33,5 mln zł skonsolidowanych przychodów (+41% r/r) i 2,8 mln zł powtarzalnej EBITDA. >>>
 • W zakończonym kwartale sprzedaż 7LV (7LEVELS) wyniosła 0,61 mln zł. Spółka planuje rozwinąć działalność związaną z portingiem i wydawaniem gier na Nintendo Switch. >>>
 • ARG (ARTGAMES) odnotowało 15% wzrostu przychodów w Q3 2019 r. Do końca roku planuje premiery kilku preprodukcji. >>>
 • CFG wypracowała w trzecim kwartale 2019 r. blisko 0,34 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. >>>
 • ASE (ASSECOSEE) osiągnęło w III kwartale 2019 r. 5,8 mln EUR zysku netto (+36% r/r) i 6,9 mln EUR zysku operacyjnego (+57% r/r). >>>
 • CHP (CHERRY) nawiązał strategiczną współpracę z kanadyjskim producentem gier, PopReach Incorporated. Studia połączą siły przy opracowaniu i wydaniu minimum siedmiu tytułów dostępnych w swoich portfoliach. >>>
 • Redan poinformował, że październikowe obroty Top Secret wyniosły około 22 mln zł. >>>
 • W III kwartale 2019 r. XTB wypracowało 15,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec -2,9 mln zł straty rok wcześniej. >>>
 • FMF (FAMUR) podpisał umowę na dostawę kompleksu ścianowego do Indonezji. Wartość umowy wynosi ponad 10 mln euro. >>>
 • OAT otrzymała informację o zakwalifikowaniu swojego projektu do dofinansowania przez NCBiR. Całkowity koszt projektu ma wynieść ok. 34,6 mln zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to ok. 22,4 mln zł. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez SOL (SOLAR) w październiku 2019 r. wyniosły 13,8 mln zł. >>>
 • Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KER (KERNEL) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,25 USD na akcję. >>>
 • W październiku 2019 r. skonsolidowane przychody grupy kapitałowej CAR (INTERCARS) były o 8,2% wyższe r/r i wyniosły 872,4 mln zł. >>>
 • Polecamy uwadze naszą recenzję książki "Śladami Warrena Buffetta". To zdaje się pierwsza pozycja na temat sławnego inwestora, napisana przez Polaków. Jej ważnym elementem jest relacja z walnego zgromadzenia akcjonariuszy Berkshire Hathaway, w którym uczestniczyli autorzy >>>