• Wstępne skonsolidowane przychody RBW (RAINBOW) za rok 2019 r. wyniosły 1 758 368 tys. zł wobec 1 599 106 tys. zł wypracowanych rok wcześniej. >>>
 • Zarząd TPE (TAURONPE) nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 r., również z kapitału zapasowego. >>>
 • Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł niższą cenę gazu od Gazpromu dla PGN (PGNIG). >>>
 • W roku 2019 MRC (MERCATOR) zwiększył przychody o 28,5%, do ponad 540 mln PLN. EBITDA spółki spadła natomiast o 13% r/r. >>>
 • AMB (AMBRA) ocenia, że do tej pory negatywny wpływ epidemii polega na ograniczeniu sprzedaży w kanałach dystrybucji obejmujących dostawy dla HoReCa oraz poprzez sieci specjalistycznych sklepów winiarskich i alkoholi premium. >>>
 • W 2019 r. ULG (ULTGAMES) odnotowała wynik netto na poziomie 4,24 mln zł w porównaniu do 2 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Zarząd ETL (EUROTEL) będzie rekomendował przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całość na kapitał zapasowy. >>>
 • genXone, spółka MDP (MEDCAMP) została wpisana na listę laboratoriów wykonujących badania w kierunku SARS CoV-2. >>>
 • W 2019 r. VRG odnotowała wynik netto na poziomie 63,99 mln zł w porównaniu do 53,57 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Zarząd MLB (MAKOLAB) podjął uchwałę o rekomendowaniu WZA przeznaczenia całości zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy Spółki. >>>
 • Zarząd SPL (SANPL) informuje, że stosując się do oczekiwań KNF podjął uchwałę rekomendującą zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank w ubiegłym roku. >>>
 • W 2019 r. COG (COGNOR) odnotował wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 19,11 mln zł w porównaniu do 68,54 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • CIE (CIECH) zdiagnozował obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19. >>>
 • IGN (INNOGENE) zawarła umowę na dystrybucję szybkich testów wykrywania koronawirusa COVID-19. >>>
 • W lutym 2020 roku pociągi PKP (PKPCARGO) przewiozły na krajowym rynku 7,2 mln ton towarów, +4,3% m/m. >>>
 • Od lipca do grudnia 2019 r. SKH (SKARBIEC) odnotował wynik netto na poziomie 12,75 mln zł w porównaniu do 6,5 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Zarząd ODL (ODLEWNIE) zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję. >>>
 • Według wstępnych wyliczeń EEX (EKOEXPORT) odnotował w pierwszym kwartale 2020 r. przychody netto ze sprzedaży na poziomie 8 751 tys. zł. >>>
 • Zarząd ULM (ULMA) zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 2,6 zł na jedną akcję. >>>
 • Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży DTR (DIGITREE) za 2019 r. wyniosły w przybliżeniu 56 992 354 zł. >>>
 • Zgodnie z zaprezentowanymi wstępnymi danymi RNK (RANKPROGR) odnotowała w ubiegłym roku wynik netto na poziomie -9 923 tys. zł. >>>