• Accor, który pod koniec listopada ogłosił wezwanie na akcje ORB (ORBIS), podniósł cenę w wezwaniu z 87 zł do 95 zł za akcję. Zapisy na akcje zakończą się 18.01.2019 r. >>>
 • Dominiki Tomczyk, z przyczyn zdrowotnych, złożył rezygnację ze stanowiska prezesa PWX (POLWAX). Nowym prezesem został wybrany Leszek Stokłosa, wcześniej związany z m.in. Orlenem i Tauronem. >>>
 • Akcjonariusze Alchemii, w tym m.in. kontrolujący łącznie 65,76% akcji spółki Roman Karkosik, zawiązali porozumienie w celu ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ALC (ALCHEMIA). >>>
 • Samo wezwanie zostało ogłoszone oddzielnym komunikatem. Cena za akcję ALC (ALCHEMIA) została ustalona na 4,8 zł. Wzywający planują skupić 14,62% akcji spółki. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 31.01.2019 r. i potrwa do 4.03.2019 r. >>>
 • Ultimate Games opublikowało na swojej stronie internetowej plan premier nadchodzących gier. Aktualnie plan obejmuje 60 produkcji zapowiedzianych na lata 2019 r. i 2020 r. Lista ma być aktualizowana przynajmniej raz na kwartał. >>>
 • 1AT (ATAL) przekazał w 2018 r. 2678 lokali mieszkalnych i usługowych, o 16% więcej r/r. Najwięcej lokali zostało wydanych w Krakowie i Warszawie. Priorytetem spółki pozostaje utrzymywanie wysokiej rentowności projektów deweloperskich. >>>
 • Zarząd OPF (OPENFIN) podjął decyzję o odstąpieniu od podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze nowej emisji akcji. Spółka planowała emisję do 6 528 854 akcji serii G o wartości nominalnej 1 gr każda. >>> 
 • Medi-Lynx Cardiac Monitoring, spółka zależna MDG (MEDICALG) podpisała w grudniu 2018 r. 7 413 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG. To o 11% mniej m/m. >>>
 • W 2018 r. liczba umów deweloperskich i przedwstępnych podpisanych przez WIK (WIKANA) wyniosła 238 lokali. Liczba umów przenoszących własność była natomiast równa 116 lokali. Obie wartości są niższe niż w 2017 r., co jest związane z opóźnieniami ze strony generalnych wykonawców. >>>
 • Do PGE Energia Ciepła zostało przeniesionych sześć elektrociepłowni należących do tej pory do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Zakończenie konsolidacji aktywów ciepłowniczych to element strategii ciepłownictwa PGE z grudnia 2017 r. >>>
 • KGHM przedstawił główne założenia budżetu na 2019 r. Produkcja miedzi elektrolitycznej przez spółkę ma wynieść 559 tys. ton, w tym 406 tys. ton wsadów własnych. Natomiast zakładane nakłady inwestycyjne rzeczowe KGH (KGHM) wynoszą 2,5 mld zł, a pozostałe nakłady inwestycyjne 1,46 mld zł. >>>
 • FEE (FEERUM) otrzymał zaliczkę w wysokości 15% wartości umowy dotyczącej sprzedaży silosów zbożowych dla ukraińskiej firmy Epicentr K. Dwa kontrakty o łącznej wartości blisko 50 mln euro zostały zawarte pod koniec listopada 2018 r. >>>
 • Magic Nations, gra studia PBT (PBGAMES), przeszła certyfikacje i trafi na platformę Nintendo Switch 21.01.2019 r. Gra została wydana na komputery PC oraz tablety pod koniec ubiegłego roku. Spółka pracuje też nad wersjami na Xbox One i platformy mobilne. >>>
 • 1AT (ATAL) rozpoczął sprzedaż kolejnych 161 mieszkań w drugim etapie krakowskiej inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64. W sumie na ofertę tej części osiedla składa się 299 mieszkań. >>>
 • Sprzedaż PGS Software wzrosła w IV kwartale do 34,7 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. oznacza to wzrost o 36,29%. PSW (PGSSOFT) pozyskała w tym okresie 7 nowych klientów. >>>
 • QubicGames zawarł umowę wydawniczą gry Stay Safe na platformę Nintendo Switch. Developer gry, w zamian za udzielenie licencji otrzyma od QUB (QUBICGMS) procent od przychodów ze sprzedaży gry. Premiera planowana jest na III kwartał 2019 r. >>>