• CIE (CIECH) oraz spółki zależne, zawarły umowy na kredyty odnawialne na łącznie ok. 500 mln zł. >>>
 • W 2018 r. MCI wypracowała 175 mln zł zysku netto, a zysk z inwestycji wyniósł 219 mln zł. >>>
 • FER (FERRUM) zawarło 5 umów z IZS (IZOSTAL) dotyczących sprzedaży rur stalowych o łącznej wartości około 35,8 mln euro netto (153 mln zł). >>>
 • PCE (POLICE) i ATT (GRUPAAZOTY) zatwierdziły ostateczny wybór koncernu Hyundai Engineering jako generalnego wykonawcy projektu Polimery Police. >>>
 • Przychody CAR (INTERCARS) były w 2018 r. równe 7 943,25 mln zł, EBIT wzrósł w ubiegłym roku do 313,38 mln zł, a wynik netto wyniósł 223,09 mln zł. >>>
 • Zarząd CDL (CDRL) poinformował o rozpoczęciu program skupu akcji własnych. Spółka może skupić do 96 872 akcji, na nabycie których przeznaczy łącznie do maksymalnie 2 960 160,00 zł. >>>
 • Zgodnie z rekomendacją zarządu, w projektach uchwał na ZWZ TIM, proponowana kwota dywidendy z zysku za 2018 r. to 1 109 960 zł. Całość tej kwoty została już wypłacona w formie zaliczki na poczet dywidendy w ubiegłym roku. >>>
 • Zarząd VVD (VIVID) podał, że skonsolidowana strata netto za rok 2018 spodziewana jest na poziomie ok. 5,4 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży miały wynieść w ubiegłym roku ok. 17,5 mln zł. >>>
 • Wstępne przychody URS (URSUS) wyniosły w 2018 r. 86,7 mln zł, natomiast ubiegłoroczna strata netto była według wstępnych danych równa -104,6 mln zł. >>>
 • Zarząd WDB (WDBBU) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EAH (ESOTIQ) osiągnięte w marcu 2019 r. wyniosły około 12 mln zł. Przychody zostały zrealizowane przy powierzchni handlowej równej 18 090 m kw. >>>
 • Zarząd ENE (ENELMED) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w kwocie 496 291,75 zł w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. >>>
 • Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2019 r. przez MZN (MORIZON) wyniosły 2 370 tys. zł. >>>
 • Przychody MPH (MASTERPHA) były w 2018 r. równe 74,64 mln zł, EBIT wzrósł w ubiegłym roku do 13,59 mln zł, a wynik netto wyniósł 10,74 mln zł. >>>
 • W I kwartale 2019 r. QRS (QUERCUS) osiągnął 2,3 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży równych 13,2 mln zł. >>>
 • Przychody ENE (ENELMED) były w 2018 r. równe 371,71 mln zł, BIT wzrósł w ubiegłym roku do 1,59 mln zł, a wynik netto wyniósł -0,74 mln zł. >>>
 • Zarząd BAH (BAHOLDING) rekomenduje dywidendę za 2018 r. w wysokości 0,35 zł na akcję. Oznacza to dodatkowe 0,09 zł dywidendy poza wypłaconą zaliczkę. Akcjonariusze mają otrzymać dywidendę w dwóch ratach. >>>