• PBT (PBGAMES) poinformowała o rozpoczęciu współpracy z firmą Huawei. Pierwszym etapem współpracy jest opublikowanie trzech gier w App Gallery. >>>
 • AMC (AMICA) podjęła decyzję o tymczasowym tj. w okresie od dnia 01 kwietnia do dnia 14 kwietnia 2020 r. (włącznie) wstrzymaniu działalności produkcyjnej w fabryce we Wronkach. >>>
 • CRM (CORMAY) ocenia, że można spodziewać się zwiększenia światowych wydatków na służbę zdrowia, a w szczególności diagnostykę, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki spółki w przyszłości. >>>
 • CIE (CIECH) podał, że trwające negocjacje, dotyczące wznowienia dostaw pary technologicznej do rumuńskiej fabryki sody nie przyniosły do tej pory żadnych rezultatów. >>>
 • Ponad 71,22 mln zł przychodów, 21,71 mln PLN zysku netto i blisko 100 mln PLN aktywów finansowych – to wyniki 11B (11BIT) za 2019 rok. >>>
 • SLV (SELVITA) wygenerowała w 2019 r. 14 mln zł zysku operacyjnego, osiągając ponad 13% rentowność operacyjną. Zysk EBITDA Spółki w całym 2019 r. wyniósł 24,8 mln zł. >>>
 • Grupa UNT (UNIMOT) osiągnęła w 2019 r. wzrost skonsolidowanych przychodów o 31,9% r/r, a skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 63,7 mln zł, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w stosunku do rezultatu za 2018 r. >>>
 • Grupa PHR (PHARMENA) poinformowała o potencjalnym wpływie 1-MNA na skutki infekcji wirusem SARS-Cos-2. >>>
 • Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną oraz jej konsekwencje dla gospodarki, KNF zarekomendował aby spółki z sektora bankowego zatrzymały całość wypracowanych w poprzednich latach zysków. Sprawdziliśmy ile mogli otrzymać akcjonariusze banków w postaci dywidend. >>>
 • W odpowiedzi na rekomendację KNF MBK (MBANK) zrezygnował z wypłaty dywidendy w 2020 r. >>>
 • Skonsolidowane przychody LWB (BOGDANKA) wyniosły w 2019 2 157,9 mln zł (wzrost o 22,8%), EBITDA 767,6 mln zł (+63,6%), a zysk netto 308,7 mln zł (+473,9%). >>>
 • PKN (PKNORLEN) poinformował, że produkcja płynu do dezynfekcji rąk przebiega bez zakłóceń. >>>
 • MLG (MLPGROUP) przyspiesza ekspansję w Niemczech. Spółka rozpoczęła realizację drugiego projektu typu Biznes Park - MLP Business Park Niederrhein. >>>
 • ACP (ASSECOPOL) podpisało z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na budowę systemu informatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Zadłużonych. >>>
 • BDX (BUDIMEX) podał, że na wszystkich budowach prace są realizowane, a zdecydowana większość pracowników spółki pracuje normalnie: bezpośrednio lub zdalnie. >>>
 • Zarząd APR (AUTOPARTN) nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2019 rok. >>>
 • W 2019 r. ATC (ARCTIC) odnotował wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 82,71 mln zł w porównaniu do 7,67 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • ATT (GRUPAAZOTY) nie obserwuje istotnego obniżenia sprzedaży i zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług, jak również zwiększonej absencji chorobowej pracowników, uniemożliwiającej zapewnienie ciągłości produkcji. >>>
 • Wirus SARS-CoV-2 nie wpływa istotnie na bieżącą działalność I2D (I2DEV). >>>
 • ZEP (ZEPAK) szacuje, że strata netto za 2019 r. wyniesie 446 mln zł. Na wysokość wyniku wpłyną zdarzenia jednorazowe. >>>
 • BOW (BOWIM) szacuje, że przychody ze sprzedaży za 2019 r. wyniosły 1 303 mln zł, a zysk operacyjny osiągnął poziom 15,5 mln zł. >>>